Spojení úspory a ekologie

Bio odbouratelný separátor SEPAR SAND B Eco

Vážení zákazníci, ve shodě s dlouhodobou vizí naší společnosti se snažíme na trh přinášet nové inovativní, ekologické a úspory přinášející výrobky. Nově bychom vám chtěli představit bio odbouratelný separátor SEPAR SAND B Eco, jež nemá žádné škodlivé vlastnosti (žádné piktogramy znamenající nebezpečí pro zdraví člověka) a má prokazatelně nižší spotřebu než konkurenční materiály. Jedná se o separátor určený zejména pro strojní výrobu bentonitových forem.

Výhody proti konkurenčním separátorům:

SEPAR SAND B – ECO je tvořen organickými látkami rostlinného původu.

  • Vynikající separační schopnost,
  • Nízká spotřeba,
  • Nízký zápach je přívětivý k pracovníkům slévárny,
  • Tento výrobek je bio rozložitelný v půdě a neobsahuje žádné těkavé organické uhlíky a ani toxické nebo hořlavé organické látky.

Chcete-li v době rostoucích nákladů na všechno zároveň uspořit a přitom udělat něco pro pracovní prostředí ve slévárně, neváhejte se prosím na nás obrátit.

 

Kontakt:

Ing. Barbora Ostrézi
Mobil: +420 773 772 229
E–mail: ostrezi@sandteam.cz