DĚKUJEME ZA VAŠI ÚČAST NA PRACOVNÍM SEMINÁŘI

Ve dnech 3. a 4. listopadu 2011 proběhl již čtvrtý tématický pracovní seminář pro pracovníky sléváren pořádaný naší společností.
Tentokrát seminář nesl název „EKONOMIE A EKOLOGIE FORMOVACÍCH SMĚSÍ“, což je dle našeho názoru trvale aktuální téma. Z hlediska příspěvkové náplně jsme se snažili zařadit nejen referáty pracovníků naší společnosti, ale také např. prezentace Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, či firmy zabývající se měřením emisí ze slévárenských provozů a problematiky s tím spojené. Za zmínku určitě také stojí příspěvky o novinkách z oblasti geopolymerního pojivového systému, z oblasti nejlepších dostupných technologií při odprášení slévárenských provozů, či novinky z naší společnosti SAND TEAM spol. s r.o.

Nejen prací živ je člověk, a proto jsme se rovněž pro účastníky snažili připravit zajímavý program, který, jak doufáme, zpestřil celý seminář a přispěl k jeho úspěšnému završení.

Na tomto místě bychom chtěli jménem celé společnosti SAND TEAM spol. s r.o. velice poděkovat všem účastníkům za to, že nám věnovali svou pozornost a svůj čas, kterého se v dnešní uspěchané době příliš nedostává.

Věříme, že nám i nadále zachováte vaši přízeň a budeme se při příležitosti těchto pracovních seminářů v budoucnosti setkávat a prohlubovat tak vzájemnou spolupráci.

Přednáška na téma měření emisí ze slévárenských provozů, Ing. Martin Šmídl (TESO Ostrava).

Přednáška na téma měření emisí ze slévárenských provozů, Ing. Martin Šmídl (TESO Ostrava).

Prezentace novinek z oblasti anorganického geopolymerního pojiva, Ing. Alois Burian, CSc.

Prezentace novinek z oblasti anorganického geopolymerního pojiva, Ing. Alois Burian, CSc.

Referát na téma organického pojivového systému AlpHaset, Ing. Michal Vykoukal.

Referát na téma organického pojivového systému AlpHaset, Ing. Michal Vykoukal.

Golfová výuka pod vedením profesionálního trenéra.

Golfová výuka pod vedením profesionálního trenéra.

Trénování odpalů pod dohledem profesionálního trenéra.

Trénování odpalů pod dohledem profesionálního trenéra.