NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Společnost SAND TEAM, spol s r.o. hledá vhodné spolupracovníky pro:

PRODEJ SLÉVÁRENSKÝCH PRODUKTŮ A STROJNÍCH TECHNOLOGIÍ

PŘÍPRAVU A REALIZACI DODÁVEK STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

Kontakt:

Jana Vybíralová
Tel.:     +420 517 324 961
Fax:     +420 517 324 960
E-mail:  vybiralova@sandteam.cz