Stroje pro úpravu sypkých hmot

Fluidní sušky

Vysoce výkonná zařízení, která slouží k sušení křemenných písků o zrnitosti od 0,1 mm do 2,0 mm na konečnou vlhkost max. 0,3 %. Jejich velkou předností je současné chlazení vysušeného písku na teplotu o 10 °C až 15 °C nad teplotu okolí. Tato zařízení se vyznačují nízkými provozními náklady.