Furanové pojivové systémy

PERMASET

Permaset je standardní řada pojiv navržených pro vytvrzování za studena založených na velmi osvědčené furanové technologii a jsou k dispozici ve všech oblíbených řadách. Močovinoformaldehydová modifikovaná pryskyřice s obsahem dusíku v rozmezí od 1,0–13,0% nebo fenolické furany založené na našem fenylformaldehydovém kopolymeru. Tato pojiva mohou být použita pro rámové i bezrámové formování pro většinu typů slitin.

Výhody aplikace

 • Vysoké pevnosti forem a jader
 • Regenerovatelnost až do 95%
 • Výborná rozměrová stabilita
 • Dosažení vysokých pevností při nízkém poměru kov – písek
 • Velmi dobré vytloukací vlastnosti
 • Možnost využití u většiny slitin

Oblast použití:

Většina pryskyřic je vhodná pro použití jak s novým tak i s regenerovaným pískem ideálně v dávkování 0,8 – 1,4%. Vzhledem k různému obsahu dusíku, který je k dispozici, je výběr pryskyřice na základě metalurgických a ekonomických parametrů.

Pro tuto řadu jsou určeny katalyzátory PERMACAT.

Široká nabídka katalyzátorů na bázi PTSA, XSA, BSA a anorganických kyselin umožňuje dávkování mezi 25 – 60% v závislosti na podmínkách výroby a požadovaných parametrů systému Furan No-Bake.

Doby rozebírání od 1 minuty do 120 minut jsou dosaženy vhodnou volbou a použitím katalyzátoru.

PERMACOL

Permacol je řada furanového pojivového systému šetrného k životnímu prostředí Systém se vyznačuje snížením dávkování pojiva a nízkými emisemi při formování a při odlévání, což představuje hlavní výhody oproti tradičním furanovým pojivům. Tato pojiva mohou být použita pro rámové i bezrámové formování pro většinu typů slitin.

Výhody aplikace

 • Nízké dávkování pojiva, běžně 0,64 až 0,85 %
 • Vysoký stupeň regenerovatelnosti – 85 až 95 %
 • Rychlé rozebírání forem
 • Nízké náklady, malé znečištění SO2
 • Velmi dobré povrchy odlitků
 • Použití možné pro všechny druhy odlévaných materiálů

Oblast použití:

Většina pryskyřic je vhodná pro použití jak s novým tak i s regenerovaným pískem ideálně v dávkování 0,64 – 0,85%. Vzhledem k různému obsahu dusíku, který je k dispozici, je výběr pryskyřice na základě metalurgických a ekonomických parametrů.

K dosažení minimálního zatížení životního prostředí a optimálního licího výkonu je nezbytný pečlivý výběr pojiva a katalyzátoru (PERMACAT).

Široká nabídka katalyzátorů na bázi PTSA, XSA, BSA a anorganických kyselin umožňuje dávkování mezi 25 – 35% v závislosti na podmínkách výroby a požadovaných parametrů systému Furan No-Bake.

Doby rozebírání od 1 minuty do 120 minut jsou dosaženy vhodnou volbou a použitím katalyzátoru.

ENVIROCOL

Envirocol je nejnovější řada ekologicky šetrných pryskyřic nabízející významné výhody, oproti tradičnímu furanovému pojivu kvůli jejich vysoké reaktivitě, nízké spotřebě kyseliny a výborným vysokým manipulačním pevnostem. Envirocol je řada pojiv navržených pro vytvrzování za studena založených na velmi osvědčené furanové technologii a jsou k dispozici ve všech oblíbených řadách. Močovinoformaldehydová modifikovaná pryskyřice s obsahem dusíku v rozmezí od 0–2,0% nebo fenolické furany založené na našem fenylformaldehydovém kopolymeru.

Výhody aplikace

Bez ohledu na typ ENVIROCOL nabízí všechny výhody furfurylalkoholu založeného na pryskyřicovém systému No-Bake. A navíc má významné výhody oproti tradičním furanovým pojivům.

 • Vysoké pevnosti forem a jader
 • Snížená spotřeba kyseliny
 • Nižší náklady na pískovou směs
 • Významné snížení emisí SO2 při odlévání
 • Výrazné snížení emisí SO2 při vytloukání
 • Výborná rozměrová stabilita
 • Krátká doba rozebírání při výrobě objemových forem a jader
 • Nízké uvolňování plynů
 • Výborné vytloukací vlastnosti
 • Možnost využití u většiny slitin

Oblast použití:

Většina pryskyřic je vhodná pro použití jak s novým tak i s regenerovaným pískem ideálně v dávkování 0,60 – 0,85%. Katalyzátor je důležitý, protože může výrazně ovlivnit chování pojiva. Časy rozebírání jsou řízeny druhem, koncentrací a množstvím použité kyseliny. Optimální dávkování katalyzátoru je mezi 20 – 30%. Doby rozebírání od 1 minuty do 120 minut jsou dosaženy vhodnou volbou a použitím katalyzátoru (viz. další strana).

Pojiva Envirocol mohou být úspěšně vytvrzována s naší řadou kyselin PERMACAT, pro dosažení lepších vlastností je doporučeno použít poslední řadu kyselinových katalyzátorů ENVIROCAT.