Křemenný písek Biała Góra

Křemenný písek Biała Góra

Křemičité ostřivo Biala Gora

Slévárenský písek Biala Gora

 

Křemenné písky z lokality Biała Góra jsou přírodní prané písky, vhodné pro výrobu slévárenských forem a jader.

Křemičitý písek nejvyšší kvality s velmi vysokým obsahem SiO2 nad 99,5% a teplotou spékání 1600°C. Je určený zejména pro odlitky, kde hrozí nebezpečí vzniku připečenin. Typické použití je u výroby velkých ocelových odlitků a tam kde jsou jádra a formy vystaveny velkému tepelnému zatížení. Díky tvaru a charakteru zrna je možné nízké dávkování pojiv.

 

Vlastnosti:

 • Oválný tvar zrn s hladkým povrchem bez eroze.
 • Možnost minimalizovat nebo odstranit výskyt vad typu připečenina zejména u těžkých ocelových odlitků a odlitků
  s vysoce tepelně exponovanými jádry.
 • Možnost použití tohoto ostřiva pro výrobu forem a jader určených pro odlévání neželezných kovů, šedé litiny,
  tvárné litiny a především oceli.
 • Nízké dávkování slévárenských organických a anorganických pojiv.
 • Při použití regenerace ostřiv lze dosáhnout sníženého dávkování pojiv

Balení:

 • Volně ložené v sušeném i mokrém stavu (silokamion, sklopky)
 • Big Bag á 1 t
 • Papírové pytle á 25 kg

 

  BG 15 BG 21 BG 27 BG 30 BG 35 BG 40
Střední zrno d50 [mm] 0,13 ± 0,02 0,21 ± 0,02 0,27 ± 0,02 0,30 ± 0,02 0,37 ± 0,02 0,40 ± 0,02
Teplota spékání 1600°C 1600°C 1600°C 1600°C 1600°C 1600°C
Stř. obsah SiO2 99,5% 99,5% 99,6% 99,6% 99,5% 99,6%
Stř. obsah  Fe2O3 0,040% 0,040% 0,040% 0,040% 0,035% 0,025%
Stř. obsah TiO2 0,09% 0,09% 0,07% 0,07% 0,045% 0,025%
Obsah Al2O3 Max. 0,20%
Vyplavitelné podíly Max. 0,20%
Vlhkost sušeného písku Max. 0,20%