Křemenný písek Biała Góra

Křemenný písek Biała Góra

Křemičité ostřivo Biala Gora

Slévárenský písek Biala Gora

 

Křemenné písky z lokality Biała Góra jsou přírodní prané písky, vhodné pro výrobu slévárenských forem a jader.

Křemičitý písek nejvyšší kvality s velmi vysokým obsahem SiO2 nad 99,5% a teplotou spékání 1600°C. Je určený zejména pro odlitky, kde hrozí nebezpečí vzniku připečenin. Typické použití je u výroby velkých ocelových odlitků a tam kde jsou jádra a formy vystaveny velkému tepelnému zatížení. Díky tvaru a charakteru zrna je možné nízké dávkování pojiv.

 

Vlastnosti:

 • Oválný tvar zrn s hladkým povrchem bez eroze.
 • Možnost minimalizovat nebo odstranit výskyt vad typu připečenina zejména u těžkých ocelových odlitků a odlitků
  s vysoce tepelně exponovanými jádry.
 • Možnost použití tohoto ostřiva pro výrobu forem a jader určených pro odlévání neželezných kovů, šedé litiny,
  tvárné litiny a především oceli.
 • Nízké dávkování slévárenských organických a anorganických pojiv.
 • Při použití regenerace ostřiv lze dosáhnout sníženého dávkování pojiv

Balení:

 • Volně ložené v sušeném i mokrém stavu (silokamion, sklopky)
 • Big Bag á 1 t
 • Papírové pytle á 25 kg

BG 15

BG 21

BG 27

BG 35

BG 40

Střední zrno d50 [mm]

0,15 ± 0,02

0,21 ± 0,02

0,27 ± 0,02

0,35 ± 0,02

0,40 ± 0,02

Teplota spékání

1600°C

1600°C

1600°C

1600°C

1600°C

Stř. obsah SiO2

99,5%

99,5%

99,6%

99,5%

99,6%

Stř. obsah Fe2O3

0,040%

0,040%

0,040%

0,035%

0,025%

Stř. obsah TiO2

0,09%

0,09%

0,06%

0,045%

0,025%

Obsah Al2O3

Max. 0,20%

Vyplavitelné podíly

Max. 0,20%