Křemenný písek Bukowno

kremKřemenný písek BUKOWNO

Pro výrobu kvalitních forem a jader a tedy i zdravých odlitků je zapotřebí nejen kvalitní pojivo, ale také jakostní ostřivo s požadovanými vlastnostmi. Společnost SAND TEAM proto nabízí výrobky vysoké kvality a čistoty nejen pro průmysl slévárenský, ale také sklářský, keramický a stavební chemii. Samozřejmostí je široké spektrum zrnitostí dodávaných písků.

Tyto křemenné písky mají vysoký obsah SiO2 , vysokou teplotní odolnost a jsou vhodné pro odlévání všech kovů včetně oceli. Velkou výhodou zrna tohoto křemenného písku je jeho oblá charakteristika, která umožňuje:

  • snížené dávkování pojiv – hlavně u organických pojivových systémů, které využívají vysoké procento regenerátu
  • vyšší odolnost vůči otěru a tříštivosti oproti ostrohranným pískům
  • vyšší odolnost v tlaku za působení tepla
  • zajištění povrchové kvality odlitků snížením výskytu výronků

Výhody použití křemenných písků:

  • Kulaté zrno bez eroze
  • Nízká vlhkost písku
  • Nízký obsah podílů pod 0,09 mm
  • Nízký obsah spalitelných látek
  • Minimum vyplavitelných látek

BK 23

BK 27

BK 31

BK 33

BK 35

Střední zrno d50 [mm]

0,23

0,27

0,31

0,35

0,38

Teplota spékání

1500°C

1500°C

1500°C

1500°C

1500°C

Stř. obsah SiO2

Min. 97,3

Stř. obsah Fe2O3

Max. 0,21%

Obsah uhličitanů

Max. 0,20%

Rozsah pH

Okolo 6,9

Vyplavitelné podíly

Max. 0,20%