Nekřemenné slévárenské písky

chromitovy-pisekChromitový písek

Chromitový písek se používá jako žáruvzdorné ostřivo pro jádrové a formovací tepelně namáhané směsi. Díky chemickému složení s obsahem oxidů chrómu a železa má vysokou tepelnou vodivost a lze tak použít k zachlazení tepelných uzlů.

Dodávané frakce: d = 0,26 – 0,33 mm

olivovy-pisekOlivínový písek

Přírodní žáruvzdorný materiál s nízkým lineárním koeficientem tepelné roztažnosti a vysokou tepelnou absorpcí. Olivín je ideální ostřivo pro nejnáročnější odlitky z manganových ocelí.

Dodávaná frakce: d = 0,26mm

Technický list

LK LK-SAND®

Vzniká vypalováním kaolinitického jílu na žáruvzdornou formu aluminosilikátu. Mletím a tříděním se získá ostrohrané umělé ostřivo s plynulou dilatační křivkou. Jeho nasákavost je na úrovni křemenných ostřiv, s nimiž je kompatibilní.

Dodávaná frakce: d = 0,31mm

KerphaliteKerphalite KF

Přírodní ostřivo s ostrohranným zrnem na bázi andaluzitu. Kerphalite KF je vhodný pro všechny pojivové systémy, včetně bentonitových. Lze jej použít pro odlévání všech kovových materiálů. Je přátelský k životnímu prostředí, použití bez rizika silikózy. Je kompatibilní s křemenným ostřivem.

Dodávané frakce: d = 0,26mm a d = 0,22mm

zirkonovyZirkonový písek

Žáruvzdorný materiál s nízkým, lineárním koeficientem tepelné roztažnosti, vysokou měrnou hmotností a vysokou hodnotou koeficientu tepelné akumulace. Chemická netečnost vůči oxidům Fe za vysokých teplot dává směsím značnou odolnost proti penetraci. Zirkonový písek je ideální ostřivo pro masivní odlitky nebo vysoce tepelně namáhaná jádra.

Dodávaná frakce: d = 0,114 mm

gerabeadsCERABEADS

Uměle vytvořené ostřivo na bázi mulitu s vysokou teplotní odolnosti nad 1800°C. Nulová tepelná dilatace zaručuje stabilitu rozměrů i za tepelného namáhání nad 1000°C. Kulaté zrno zajišťuje vysoké pevnosti směsi. CERABEADS je ideální ostřivo pro nejnáročnější odlitky z austenitických chromniklových ocelí, a dalších vysoce legovaných ocelí a litin.

Dodávaná frakce: d = 0,22mm