Nekřemenné slévárenské písky

Nabízíme různé druhy nekřemenných ostřiv pro široké oblasti použití jako je chromit, olivín, LK-SAND, HR-SAND, Kerphalite, zirkon a Cerabeads.

LK-SAND®

Aluminosilikátové ostřivo s plynulou dilatační křivkou. Tato vlastnost jej předurčuje např. k eliminaci trhlin na odlitcích. Je vhodný zejména jako náhrada za chromitový písek. Jeho nízká sypná hmotnost na úrovni 1,35 t/m3 s sebou přináší řadu technolgických a ekonomických výhod. Toto ostřivo je v porovnání s chromitem podstatně levnější. Při pořízení jedné tuny LK-SANDu® lze vyrobit 740 dm3 formovací směsi, kdežto při pořízení jedné tuny chromitu lze vyrobit pouze cca 360 dm3 formovací směsi. Jedná se tedy o ekonomicky zajímavou alternativu k chromitovému ostřivu, ověřenou dlouholetými dodávkami a různými provozními aplikacemi.

HR-SAND®

Pro své charakteristické vlastnosti jako jsou vysoká tepelná odolnost, žádná nebo velmi nízká lineární tepelná roztažnost, dosahované vysoké pevnosti a ostré třídění na sítech je toto speciální ostřivo vhodné na nejnáročnější odlitky, na které jsou kladeny vysoké nároky z hlediska eliminace slévárenských vad jako jsou vady povrchu z napětí (výronky), vady typu připečenina nebo penetrace, ale také nároky z hlediska rozměrové složitosti a přesnosti. Jedná se typicky o odlitky hlav válců, odlitky pro hydraulický průmysl nebo hmotné mnohatunové odlitky. Zákazník si může dle vlastních potřeb vybírat ze širokého spektra různých užitných vlastností a dodávanýcgh frakcí. V oblasti aluminosilikátových ostřiv nabízíme rovněž celou řadu dalších materiálu lišících se svými užitnými vlastnostmi, dostupnými frakcemi a cenou. Jsou to ostřiva:

  • HS-SAND
  • BR-SAND
  • BS-SAND

Chromitový písek

Chromitový písek se používá jako žáruvzdorné ostřivo pro jádrové a formovací tepelně namáhané směsi. Díky chemickému složení s obsahem oxidů chrómu a železa má vysokou tepelnou vodivost a lze tak použít k zachlazení tepelných uzlů.

Dodávané frakce: d = 0,29 – 0,35 mm (AFS 45-50)

Olivínový písek

Přírodní žáruvzdorný materiál s nízkým lineárním koeficientem tepelné roztažnosti a vysokou tepelnou absorpcí. Olivín je ideální ostřivo pro nejnáročnější odlitky z manganových ocelí.

Dodávaná frakce: d = 0,32mm (AFS 45)

Technický list Olivín

Kerphalite KF

Přírodní ostřivo s ostrohranným zrnem na bázi andaluzitu. Kerphalite KF je vhodný pro všechny pojivové systémy, včetně bentonitových. Lze jej použít pro odlévání všech kovových materiálů. Je přátelský k životnímu prostředí, použití bez rizika silikózy. Je kompatibilní s křemenným ostřivem.

Dodávané frakce: d = 0,22mm (AFS 60)

Zirkonový písek

Žáruvzdorný materiál s nízkým, lineárním koeficientem tepelné roztažnosti, vysokou měrnou hmotností a vysokou hodnotou koeficientu tepelné akumulace. Chemická netečnost vůči oxidům Fe za vysokých teplot dává směsím značnou odolnost proti penetraci. Zirkonový písek je ideální ostřivo pro masivní odlitky nebo vysoce tepelně namáhaná jádra.

Dodávaná frakce: d = 0,114 mm

CERABEADS

Uměle vytvořené ostřivo na bázi mulitu s vysokou teplotní odolností nad 1800°C. Nulová tepelná dilatace zaručuje stabilitu rozměrů i za tepelného namáhání nad 1000°C. Kulaté zrno zajišťuje vysoké pevnosti směsí. Cerabeads je ideální ostřivo pro nejnáročnější odlitky z austenitických chromniklových ocelí a dalších vysoce legovaných ocelí a litin.

Dodávaná frakce: více variant
Dodávané modifikace: dle typu pojiva

Kerphalite

zirkonovy

gerabeads

olivovy-pisek

LK

chromitovy-pisek