NEKŘEMENNÁ OSTŘIVA OLIVÍN, KERPHALITE

– Společnost SAND TEAM, spol. s r. o., je výhradním dodavatelem olivínového písku pro Českou a Slovenskou republiku norského nadnárodního producenta SIBELCO.
– Společnost SAND TEAM, spol. s r. o., je distributorem přírodního hlinito-křemičitého ostřiva Kerphalite pro Českou a Slovenskou republiku francouzského producenta IMFE – Imerys Foundry Minerals Europe.

KERPHALITE

Kerphalite je přírodní hlinito-křemičitý minerál na bázi andalusitu. Vyznačuje se nízkou lineární tepelnou roztažností, dobrou tepelnou vodivostí a vysokou žárovzdorností. Má stabilní chemické a mineralogické složení, neutrální pH a je zcela kompatibilní s křemenným ostřivem.

Kerphalite je účinná náhrada chromitu v případech, kde vyhoví jeho tepelná vodivost a hlavně tam, kde hrozí nebezpečí vzniku připečenin. Ty jsou podmíněny vzájemným kontaktem křemenných a chromitových zrn za současného vzniku křemičitanů s nízkou tepelnou odolností. Již 5% podíl chromitu v oběhu s křemenným ostřivem může být příčinnou povrchových vad. Kerphalite je vhodný pro všechny pojivové systémy a pro odlévání všech kovových materiálů.

 

Kontakt

Ing. Tomáš Bajer
Tel: +420 517 324 967
Mobil: +420 733 112 287
Fax: +420 517 324 960
E-mail: bajer@sandteam.cz