NEKŘEMENNÉ OSTŘIVO LK-SAND

Rozšířili jsme nabídku našich nekřemenných ostřiv o nový produkt s názvem LK-SAND. Jedná se o ostřivo na bázi hlinitokřemičitanu. Je to ostřivo uměle vyráběné, ostrohranné s dobrými užitnými vlastnostmi pro slévárenství. Má sníženou nasákavost, které bylo dosaženo vhodným zásahem do výrobního procesu. 

Ostřivo je při výrobě rozsítováno na jednotlivé frakce, zbaveno prachových podílů a navíc může být jeho granulometrická stavba složena z jednotlivých frakcí tak, aby plně vyhovovala slévárenským požadavkům. Ve slévárenských formovacích směsích se LK-SAND dá používat samostatně nebo v kombinaci s křemennými ostřivy. Na rozdíl od křemenných ostřiv má plynulou dilatační křivku, což eliminuje vznik trhlin na odlitcích. U technologie Cold-box v kombinaci s křemenným pískem eliminuje vznik výronků, bez přidání další přísady. Díky dobré žáruvzdornosti snižuje rozsah a hloubku připečenin.

Více na stránce o nekřemenných píscích.