Obalovaná směs pro výrobu jader

Croning

Pro naše zákazníky nabízíme velmi širokou paletu obalovaných směsí určených pro výrobu jader vytvrzovaných teplem. Naše obalované směsi jsou vyráběny jak na základě křemenných, ale také nekřemenných ostřiv včetně aluminosilikátů. Rovněž spektrum použitých pryskyřic je velmi široké a dokáže vyhovět požadavkům každého zákazníka. Pro opravu speciální aplikace nabízíme možnost přídavku nejrůznějších aditiv zlepšujících vlastnosti dané směsi. Jádra vyrobená z obalované směsi vynikají excelentní rozpadavostí po odlití.

obalovaná směs pro výrobu jader

Kontakt:

Jiří Sasen
Mobil: +420 725 591 986
E–mail: sasen@sandteam.cz