Obnova certifikace

Začátkem května bylo v naší společnosti úspěšně završeno společné úsilí získáním certifikace systému managementu kvality a environmentu podle standardů ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Systém máme zavedený asi patnáct let s tím, že certifikace byla přerušena od roku 2016. Úspěšně jsme tak navázali na předchozí certifikace konané v letech 2007, 2010 a 2013. Stejně jako v minulosti byla k hodnocení souladu a posouzení uplatňování požadavků vybrána certifikační společnost Lloyd’s Register. Auditor, důkladně prověřil procesy, činnosti a oblasti zavedeného systému managementu kvality a environmentu. Výsledkem je kladné hodnocení a potvrzení souladu s auditními kritérii a doporučení k vydání certifikátu. Byl rozšířen rozsah certifikace o oblast Výzkumu.

Věžím, že certifikací se zefektivní řízení všech činností, vzroste kladné hodnocení naší společnosti a přiblíží nás k získání nových zakázek.

Odkaz na certifikáty ke stažení.