GEOPOL®

Technologia GEOPOL® – Ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania problemów w odlewni

Charakterystyka:

Technologia GEOPOL® jest to nieorganiczny ekologiczny system spoiwowy na bazie geopolimerów, który jest odpowiedni do wytwarzania rdzeni i form z mas przeznaczonych do odlewania metali żelaznych i nieżelaznych.

Obszar zastosowania:

Masy samoutwardzalne utwardzane utwardzaczami serii SA:

 • Wysoka zdolność wiązania, dozowanie spoiwa 1,4 ÷ 2,0%
 • Ekologiczny i ekonomiczny system do produkcji form i rdzeni
 • Żywotność masy 2 ÷ 90 minut
 • Dobra szybkość rozpadu po odlaniu
 • Możliwość korzystania z regeneracji mechanicznej – mechaniczne ścieranie
 • Zastosowanie 100% regeneratu do masy wypełniającej
 • Zastosowanie 70 ÷ 75% regeneratu do masy przymodelowej

Masy utwardzane gorącym powietrzem:

 • Wysoka wytrzymałość, zdolność do wytwarzania złożonych rdzeni
 • Dobra trwałość rdzeni bez konieczności magazynowania w specjalnych warunkach
 • Możliwość niskiego dozowania lepiszcza i dodatku przy zachowaniu wysokiej wytrzymałości
 • Rdzenie bez deformacji
 • Bardzo dobry rozpad rdzeni po odlaniu, szczególnie odlewów aluminiowych. Rozpad rdzeni znacznie lepszy niż w przypadku spoiw organicznych PUR cold box amin. Skrócenie czasu wybijania rdzeni.
 • Odporność na powstawanie żyłek i wad gazowych
 • System spoiwa przyjazny dla środowiska

Masy utwardzane CO2:

 • Dozowanie spoiwa 2,3 ÷ 3,0%
 • Ekologiczny i ekonomiczny system do produkcji form i rdzeni
 • Masy odpowiednie do produkcji rdzeni na strzelarkach
 • Dobra szybkość rozpadu po odlaniu
 • Niskie zużycie CO2
 • Bezproblemowy okres magazynowania rdzeni
Inorganic binder cured by hot air

GEOPOL video