Badania i rozwój

Posiadamy laboratorium piasku, chemiczne i termiczne.

Dzięki posiadaniu najnowocześniejszego sprzętu laboratoryjnego otworzyły się nam nowe możliwości, zarówno w oferowanych usługach dla odlewni, jak również w potencjale badawczym firmy. Wykonujemy badania laboratoryjne materiałów odlewniczych, mas formierskich i rdzeniowych według sprawdzonych metod lub specyficznych wymagań klientów z wykorzystaniem regularnie kalibrowanego sprzętu laboratoryjnego.

Analizy piasku i regeneratów:

  • Analiza ziarnowa
  • Lepiszcze
  • Nasiąkliwość
  • Ustalenie pH i przewodzenia
  • Strata wyżarzaniem
  • Związana woda
  • Zawartość Na2O
  • Spiekanie
  • Wilgotność

Analizy spoiw:

  • Zawartość Na2O
  • Zawartość SiO2
  • pH
  • Przewodzenie
  • Próg koagulacji
  • Gęstość
  • Konsystencja DIN 53211 (4mm)
  • Lepkość
  • Prędkość żelatynizacji

Badania technologiczne:

  • Wytrzymałość na ściskanie
  • Wytrzymałość na ścinanie
  • Wytrzymałość na zginanie
  • Wytrzymałość na rozszczepianie
  • Odporność na ścieranie
  • Wilgotność
  • Przepuszczalność
  • Zagęszczalność
  • Żywotność masy
  • Wytrzymałość w strefie kondensacyjnej