Badania i rozwój

Posiadamy laboratorium piasku, chemiczne i termiczne.

Dzięki posiadaniu najnowocześniejszego sprzętu laboratoryjnego otworzyły się nam nowe możliwości, zarówno w oferowanych usługach dla odlewni, jak również w potencjale badawczym firmy. Wykonujemy badania laboratoryjne materiałów odlewniczych, mas formierskich i rdzeniowych według sprawdzonych metod lub specyficznych wymagań klientów z wykorzystaniem regularnie kalibrowanego sprzętu laboratoryjnego.

Analizy piasku i regeneratów:

 • Analiza ziarnowa
 • Lepiszcze
 • Nasiąkliwość
 • Ustalenie pH i przewodzenia
 • Strata wyżarzaniem
 • Związana woda
 • Zawartość Na2O
 • Spiekanie
 • Wilgotność

Analizy spoiw:

 • Zawartość Na2O
 • Zawartość SiO2
 • pH
 • Przewodzenie
 • Próg koagulacji
 • Gęstość
 • Konsystencja DIN 53211 (4mm)
 • Lepkość
 • Prędkość żelatynizacji

Badania technologiczne:

 • Wytrzymałość na ściskanie
 • Wytrzymałość na ścinanie
 • Wytrzymałość na zginanie
 • Wytrzymałość na rozszczepianie
 • Odporność na ścieranie
 • Wilgotność
 • Przepuszczalność
 • Zagęszczalność
 • Żywotność masy
 • Wytrzymałość w strefie kondensacyjnej