Organiczne systemy spoiwowe

AlpHasetTM

Technologia AlpHasetTM alkaliczne systemy spoiwowe, opracowane przez firmę Borden, teraz Hexion. Opiera się ona na układzie spoiwa dwuskładnikowego, w którym spoiwem jest alkaliczna żywica fenolowa i utwardzacz na podstawie estrów.

Przeznaczenie:

Technologia AlpHasetTM jest przeznaczony do produkcji form a także dużych rdzeni do odlewania metali żelaznych i nieżelaznych.

Zalety technologji AlpHasetTM:

  • Masy gwarantują dobrą jakość powierzchni odlewu
  • Szybki wzrost wytrzymałości
  • Proces utwardzania jest dwustopniowy, wtórne utwardzenie następuje podczas odlewania
  • Znacznie zmniejszona wrażliwość na obecność żyłek, nakłuć, pęcherzyków i pęknięć
  • Ze względu na brak azotu, fosforu i siarki nie powoduje defektu w podpowierzchniowych warstwach odlewow z żeliwa sferoidalnego i stali
  • Bardzo niska emisja przy przygotowywaniu masy, odlewaniu i wybijaniu
  • Łatwy demontaż rdzennic, łatwe czyszczenie modeli i rdzennic
  • Wysoki stopień regeneracji
  • Wzmocnienie formy po odlaniu

Oferujemy szeroki wybór żywic i utwardzaczy. Przy użyciu odpowiednich utwardzaczy można osiągnąć szeroką gamę czasów demontażu od 1 minuty do 1,5 godziny. Najbardziej powszechnie stosowana żywica jest sprzedawana pod nazwą handlową AlpHasetTM TPA 70.

Oferujemy dwie podstawowe masy obtoczone dla odlewania aluminium i do odlewania żeliwa i stali. Obie masy obtoczone są oparte na podstawie piasku kwarcowego. Masa obtoczona jej skład chemiczny i niska zawartości azotu zwiększa możliwości stosowania w procesie produkcyjnym do odlewania stali, żelaza oraz aluminium. Rdzenie produkowane z masy obtoczonej wyróżniają się doskonałym rozpadem po odlaniu.