Piaski odlewnicze

kremDo produkcji form i rdzeni wysokiej jakości i tym samym zdrowych odlewów jest wymagane nie tylko dobre spoiwo, ale także jakościowy piasek o pożądanych właściwościach. Dlatego firma SAND TEAM oferuje produkty wysokiej jakości i czystości, nie tylko dla przemysłu odlewniczego, ale także przemysłu produkcji szkła, ceramiki i chemii budowlanej. Oczywiście jest szeroka gama wielkości ziarna piasku dostarczanego.

Piaski kwarcowe mają wysoką zawartość SiO2, odporne na wysoką temperaturę i są odpowiednie do odlewania wszystkich metali, w tym stali. Wielką zaletą ziarna kwarcowego piasku jest jego zaokrąglona charakterystyka, która pozwala na:

  • Niższe dozowanie spoiwa – zwłaszcza w zakresie systemów spoiwowych organicznych, które wykorzystują wysoki procent regeneratu
  • Większa odporność na zużycie i kruchość w porównaniu z piaskami z ziarnem kanciastym
  • Wyższa odporność na ściskanie

Korzyści wynikające z zastosowania piasku kwarcowego:

  • Okrągłe ziarno bez erozji
  • Niska wilgotność piasku
  • Niska zawartość frakcji poniżej 0,10 mm
  • Niska zawartość substancji palnych
  • Minimalna zawartość lepiszcza

Nazwa

Oznaczenie

d50 [mm]

Piaski kwarcowe

SP 35

0,33 – 0,37

SP 31

0,29 – 0,33

SP 28

0,24 – 0,28

SP 22

0,20 – 0,24

SP 16

0,14 – 0,18

chromitovy-pisekPiasek chromitowy

Piasek chromitowy stosowany jest jako ogniotrwały materiał schładzający do mas dla formy i rdzeni obciążanych termicznie. Dzięki składowi chemicznemu, zawierającymu tlenki chromu i żelaza, ma wysoką przewodność cieplną, a zatem mogą być stosowane do schładzania węzłów termicznych.

Frakcję dostarczane: d = 0,26 – 0,33 mm

olivovy-pisekPiasek oliwinowy

Naturalny materiał ogniotrwały o niskim współczynniku liniowej rozszerzalności cieplnej i dużej absorpcji termicznej. Oliwin jest idealnym rozwiązaniem dla najbardziej wymagających odlewów ze stali manganowej.

Frakcja dostarczana: d = 0,26mm

LK LK-SAND®

Wywiązuje się przez wypalanie gliny kaolinitowej, tworząc ogniotrwałą formę glinokrzemianu. Rozdrabnianiem i przesiewanime uzyska się ostrokrawędziowy sztuczny piasek z ciągłej krzywej ekspansji. Jego nasiąkliwość jest na poziomie piasków kwarcowych, z którymi jest kompatybilny.

Frakcja dostarczana: d = 0,26mm

KerphaliteKerphalite KF

Naturalny ostrokrawędziowy materiał na podstawie andaluzytu. Kerphalite KF nadaje się dla wszystkich układów spoiwowych, w tym bentonitu. Może on być stosowany do odlewania wszystkich materiałów metalicznych. Jest przyjazny dla środowiska, przy użyciu żadnego ryzyka krzemicy. Jest kompatybilny z piaskem kwarcowym.

Frakcję dostarczane: d = 0,26mm a d = 0,22mm

zirkonovyPiasek cyrkonowy

Materiał ogniotrwały z niskim liniowym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej, wysoką gęstością i wysoką wartością współczynnika kumulacji cieplnej. Obojętność chemiczna w kierunku tlenków Fe przy wysokich temperaturach daje masom znacznej odporności na penetrację. Piasek cyrkonowy jest idealnym rozwiązaniem dla bardzo masywnych odlewów lub wysoce termicznie obciążanych rdzeni.

Frakcja dostarczana: d = 0,114 mm

gerabeadsCERABEADS

Sztucznie stworzony piasek na bazie mulitu z wysoką odporności na temperaturę powyżej 1800 °C. Rozszerzalność cieplna zerowa zapewnia stabilność wymiarową, nawet w warunkach stresu termicznego powyżej 1000 °C. Okrągłe ziarna zapewniają wysoką wytrzymałość masy. Piasek CERABEADS jest idealnym rozwiązaniem na najbardziej wymagane odlewy z austenitycznej stali chromowo-niklowej i innych stali wysokostopowych i żeliwa.

Frakcja dostarczana: d = 0,22mm