Nowość – piasek LK-SAND

Rozszerzyliśmy ofertę naszych niekwarcowych piasków o nowy produkt o nazwie LK-SAND. Jest to piasek na bazie glinokrzemianu. Sztucznie wytworzony o ostrych krawędziach i dobrych właściwościach użytkowych dla odlewnictwa.  Ma niską zdolność absorpcji, którą uzyskano dzięki odpowiedniej ingerencji w procesie produkcyjnym.

Podczas produkcji piasku LK-SAND następuje segregacja poszczególnych frakcji, piasek pozbawiony udziału pyłu. Granulometryczna struktura składa się z poszczególnych frakcji tak, aby w pełni spełnić wymagania odlewni. W odlewniczych masach formierskich piasek LK-SAND  można stosować samodzielnie lub w kombinacji z piaskiem kwarcowym. W przeciwieństwie do piasków kwarcowych ma ciągłą krzywą dylatacji, która eliminuje pęknięcia na odlewach. W technologii cold-box w połączeniu z piaskiem kwarcowym eliminuje powstawanie żyłek bez dodawania kolejnych dodatków. Dzięki dobrej żaroodporności zmniejsza rozmiar i głębokość przypaleń.

Kontakt:

mgr. inż Monika Poręba

+48 883 766 343

poreba@sandteam.cz

LK_Sand_jadro