POTĘPIAMY ROSYJSKĄ AGRESJĘ WOBEC UKRAINY!

Nasza firma wyraźnie nie zgadza się  i potępia wybuch wojny na Ukrainie oraz sprzeciwia się agresji niszczącej integralność niepodległego państwa i demokratyczne wartości Ukrainy. Uważamy, że należy wykorzystać wszelkie możliwe środki, w tym sankcje gospodarcze, chociaż oczywiste jest, że wpłynie to również na interesy gospodarcze Europy.