Projekt Green Foundry LIFE

SAND TEAM uczestniczył w europejskim projekcie Green Foundry Life jako dostawca spoiwa nieorganicznego GEOPOL®.
Projekt ten ma na celu promowanie stosowania spoiw nieorganicznych w odlewniach metali żelaznych, a tym samym zmniejszenie wpływu na środowisko wokół odlewni i poprawę środowiska pracy w odlewniach. Projekt dotyczył emisji podczas odlewania oraz kwestii regeneracji, przechowywania, magazynowania i kompostowania piasków formierskich.
Partnerami projektu były europejskie odlewnie i instytucje badawcze (Polska, Hiszpania, Włochy, Finlandia, Estonia, Francja, Niemcy).

Obecnie trwają prezentacje wyników projektu w formie webinariów.

Strona projektu: https://greenfoundry-life.com/