PRACOVNÍ SEMINÁŘ 26.-27.8.2013

Pracovní seminář pro naše zákazníky bude letos pořádán v blízkosti Brna na golfovém hřišti Kaskáda.

Tento seminář je pořádán pod názvem „Moderní technologie ve slévárenství“ a má za cíl seznámit účastníky s novými technologiemi i strojním vybavením, které mohou přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti slévárny na trhu s odlitky.

Na semináři budou probírána následující témata:

  • Novinky společnosti SAND TEAM, spol. s r.o.
  • Zařízení pro tepelnou regeneraci – cesta ke kvalitnějšímu regenerátu a redukci odpadu
  • Podtlakové formování („V-proces“) – alternativa k ST směsím
  • Speciální nekřemenná ostřiva – redukce vad odlitků
  • Technologie GEOPOL – zvýšení využitelnosti regenerátu

Kontakt :

Ing. Tomáš Bajer 

Tel.:   +420 517 324 967

Mobil:  +420 733 112 287
Fax: +420 517 324 960
E-mail: bajer@sandteam.cz

Kaskada