REALIZUJEME PROJEKT V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE

Realizujeme projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace s názvem „Zvýšení IT vybavenosti společnosti SAND TEAM, spol. s r.o.“

Předmětem projektu je nahrazení stávajícího serverového řešení novým serverovým vybavením, které zajistí stabilní chod podnikového informačního systému a zvýší bezpečnost datových toků. V rámci projektu bude funkčně rozšířen používaný podnikový systém o nové moduly.
Realizací projektu bude vytvořen kvalitní vnitrofiremní hardwarový cluster a budou implementovány nové moduly rozšiřující stávající IS o nové funkcionality. Realizace projektu povede k maximalizaci vnitřních úspor a růstu konkurenceschopnosti podniku.
eueforr