Technologie GEOPOL v SD Slévárnách v Lupenici

Anorganická technologie GEOPOL® byla nejdříve ve slévárně vyzkoušena na mobilním průběžném mísiči Spartan 305P od společnosti Omega, který pro zkoušky SAND TEAM zapůjčuje. Technologie zde byla poprvé vyzkoušena 25. 2. 2020 a nahrazovala původní technologii na bázi alkalicko-fenolické pryskyřice, která slévárně nevyhovovala z důvodů dopadu na životní prostředí a zdraví zaměstnanců. Jakmile se vedení slévárny přesvědčilo, že je možné veškerý sortiment (formy i jádra) vyrábět i za pomocí technologie GEOPOL®, tak technologii ukotvili do svého výrobního procesu. Od 11. 3. 2020 provozuje slévárna na svém průběžném mísiči pouze technologii GEOPOL®.

Technologie GEOPOL Technologie GEOPOL