ROZLUČKA S ROKEM 2014

Tradiční zhodnocení a ukončení pracovního roku proběhlo, jak je dobrým zvykem, na vánočním bowlingovém turnaji.