Tryskací materiál vhodný pro odlitky ze slitin Al a Cu

Svým zákazníkům nově nabízíme ocelové broky, které jsou vhodné pro tryskání odlitků ze slitin Al a Cu. V případě odlitků ze slitin neželezných kovů lze tento materiál aplikovat jako náhradu drahého nerezového a korundového abraziva.

Kromě úspory na pořizovacích nákladech za tryskací medium má tento materiál také pozitivní vliv při povrchové úpravě tenkostěnných odlitků, kde tolik nehrozí poškození tenkých a velmi tenkých stěn při dopadu broků na tryskaný povrch. Další výhodou je rovněž delší životnost opotřebitelných dílů metacích hlav z důvodu nižší tvrdosti nízkouhlíkatých tryskacích materiálů oproti nerezi. Pro slitiny neželezných kovů lze úspěšně aplikovat frakce S-110; S-170 a S-230.

 

Nízkouhlíkaté broky se vyznačují nízkým obsahem C, P a S a jsou samozřejmě vhodné i pro tryskání ocelových a litinových odlitků.

 

Pro více informací popř. cenovou nabídku nás prosím neváhejte kontaktovat.

 

Ing. Tomáš Bajer

+420 733 11 22 87

bajer@sandteam.cz

IMG_8788