Odnowienie certyfikatu

 Na początku maja w naszej firmie zostały pomyślnie zakończone starania o uzyskanie certyfikacji systemu zarządzania jakością i środowiskiem zgodnie z normami ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Posiadamy system od około piętnastu lat z tym, że certyfikację zawieszono od roku 2016. Z powodzeniem wykorzystaliśmy poprzednie certyfikaty z lat 2007, 2010 i 2013. Podobnie jak w przeszłości została wybrana do oceny zgodności i oceny stosowania wymagań firma certyfikująca Lloyd’s Register. Audytor dokładnie zbadał procesy, działania i obszary ustalonego systemu zarządzania jakością i środowiskiem. Wynikiem jest pozytywna ocena i potwierdzenie zgodności z kryteriami audytu i zaleceniami dotyczącymi wydania certyfikatu. Zakres certyfikacji został rozszerzony o obszar badawczy.

Wierzę, że certyfikacja usprawni zarządzanie wszystkimi działaniami, zwiększy pozytywną ocenę naszej firmy i zbliży nas do pozyskiwania nowych kontraktów.

Link do certyfikatu do pobrania.