Nieorganiczne systemy spoiwowe

Technologia GEOPOL® – Ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania problemów w odlewni

Charakterystyka

Technologia GEOPOL® jest to nieorganiczny ekologiczny system spoiwowy na bazie geopolimerów, który jest odpowiedni do wytwarzania rdzeni i form z mas przeznaczonych do odlewania metali żelaznych i nieżelaznych.

Obszar zastosowania

Masy samoutwardzane utwardzane utwardzaczami serii SA:

 • Wysoka zdolność wiązania, dozowanie spoiwa 1,4 do 2,0%
 • System ekologiczny i ekonomiczny do produkcji form i rdzeni
 • Żywotność masy od 2 do 90 minut
 • Dobra szybkość rozpadu po odlaniu
 • Możliwość korzystania z regeneracji mechanicznej – mechaniczne ścieranie
 • Użytkowanie do 100% regeneratu do masy zwrotnej
 • Użytkowanie 70 do 75% regeneratu do masy przymodelowej

Masy utwardzalne CO2:

 • Dozowanie spoiwa 2,3 do 3,0%
 • System ekologiczny i ekonomiczny do produkcji form i rdzeni
 • Masy korzystne dla produkcji rdzeni przez wstrzelanie
 • Doskonała szybkość rozpadu po odlaniu
 • Niskie zużycie CO2
 • Bezproblemowy okres przydatności rdzeni

Szkła wodne sodowa

vodaSzkło wodne sodowe jest to nieaddytywowane krzemianowe spoiwo odpowiednie do produkcji form i rdzeni. Może być używane do odlewania metali żelaznych i nieżelaznych.

Przeznaczenie:

Szkła wodne sodowe są przeznaczone do mas utwardzalnych CO2

Właściwości:

Zalecane dozowanie wynosi od 4,0 do 5,0 części wagowych na 100 części wagowych piasku.

Typy:

Gatunek

Gęstość
przy 20 °C(kg/m3)

Stosunek molowy (SiO2/Na2O)

 36 – 38 °Bé

1328 – 1352

3,2 – 3,5

38 – 40 °Bé

1353 – 1378

3,2 – 3,5

40 – 42 °Bé

1380 – 1409

3,2 – 3,5

44 – 46 °Bé

1435 – 1467

2,6 – 2,8

48 – 50 °Bé

1494 – 1525

2,2 – 2,4

50 – 52 °Bé

1525 – 1557

2,3 – 2,5

Szkła wodne modyfikowane

Nieorganiczny system spoiwowy na bazie szkła wodnego sodowego, przeznaczony do przygotowania mas formierskich. Może być używane do odlewania metali żelaznych i nieżelaznych.

Zalety:

 • Niska rozdrabnialność i kruchość utwardzonej masy
 • Dobra szybkość rozpadu po odlaniu
 • Wysoka wytrzymałość formy po utwardzeniu i po przechowywaniu
 • Dobra płynność masy
 • Dobre rozbieranie form

Utwardzacze do utwardzania szkieł wodnych

DIACETIN

Utwardzacz płynny na bazie estrów kwasu octowego i gliceryny do utwardzania mas samoutwardzalnych na podstawie szkła wodnego. Pozwala to na osiągnięcie dużej szybkości utwardzania.

vodni skloTRIACETIN

Utwardzacz płynny na bazie estrów kwasu octowego i gliceryny do utwardzania mas samoutwardzalnych na podstawie szkła wodnego. Pomaga zapewnić długą urabialność masy.

EGDA

Utwardzacz płynny na bazie estrów kwasu octowego i gliceryny do utwardzania mas samoutwardzalnych na podstawie szkła wodnego. Pomaga zapewnić długą urabialność masy.

PROPYLEN KARBONÁT

Utwardzacz płynny na bazie estrów kwasu węglowego do utwardzania mas samoutwardzalnych zawierających krzemianowe spoiwa. Zapewnia łatwość regeneracji takich mas.