O firmie

Główną działalnością firmy SAND TEAM, spol. s r.o. jest kompleksowa pomoc odlewniom przy zapewnieniu produkcji odlewów. Nasze działania obejmują produkcję piaskowych rdzeni i form i spoiwa geopolimerowego GEOPOL®. Do produkcji mas dostarczamy spoiwa nieorganiczna – geopolymery i szklo wodne, spoiwa organiczne.

Oferujemy również piaski kwarcowe i niekwarcowe, piasky otaczane Croning, środki do separacji i szeroki zakres śródkow pomocniczych (utwardzacze, masy olejowo- bentonitowe i inne). Dostarczamy podpórki odlewnicze i śrut do oczyszczarek z niską zawartością węgiela.

Zajmujemy się projektowaniem, produkcją i montażem zintegrowanych inwestycyjnych zespółow – maszyny dla rdzeniaren, maszyny do przygotowania i formowania mas bentonitowych i mieszanek związanych chemicznie, regenerację zużytego piasku zwrotnego. Do kontroli jakości stosowanych mas formierskich piasku dostarczamy sprzęt laboratoryjny, w tym serwis pogwarancyjny, regularnych kalibracji i szkoleniu pracowników. Integralną częścią naszej pracy jest nasze własne badanie i rozwoj, koncentrując się na rozwoj spoiw odlewniczych, niezagrażających zdrowiu ludzi i środowiska.

Aktualności

Środowisko

Opracowaliśmy system spoiwowy GEOPOL®, który pomaga wytwarzać czyste środowisko pracy.

Staramy się chronić nie tylko środowiska, ale także zdrowia pracowników odlewni.