Anorganické pojivové systémy

Technologie GEOPOL® – Ekologické a ekonomické řešení problémů ve slévárenství

Charakteristika

Technologie GEOPOL® patří mezi ekologické anorganické pojivové systémy na bázi geopolymerů a je určena pro výrobu forem a jader ze směsí určených pro odlévání železných a neželezných kovů.

Oblast použití

Samotvrdoucí směsi vytvrzované tvrdidly řady SA:

 • Vysoká pojivová schopnost, dávkování pojiva 1,4-2,0%
 • Ekologický a ekonomický systém výroby forem a jader
 • Zpracovatelnost směsí od 2 až 90 minut
 • Dobrá rozpadavost po odlití
 • Možnost použití mechanické regenerace – mechanická otírka
 • Provozní použití 100% regenerátu pro výplňovou směs
 • Provozní použití 70-75% regenerátu pro modelovou směs

Směsi vytvrzované CO2:

 • Dávkování pojiva 2,3-3,0%
 • Ekologický a ekonomický systém výroby a jader
 • Směsi vhodné pro výrobu jader vstřelováním
 • Výborná rozpadavost po odlití
 • Nízká spotřeba CO2
 • Bezproblémová skladovatelnost jader

Podívejte se na naše webové stránky http://www.geopol-info.com.

Vodní skla sodná

vodaVodní sklo sodné je neaditivované křemičitanové pojivo vhodné pro výrobu forem a jader. Lze použít pro odlévání železných i neželezných kovů.

Určení:

Vodní skla sodná jsou určená na směsi vytvrzované CO2

Vlastnosti:

Doporučené dávkování je 4,0 až 5,0 hm.d. na 100 hm.d. ostřiva.

Typy:

Druh

Hustota
při 20 °C(kg/m3)

Molární poměr
(SiO2/Na2O)

 36 – 38
°Bé

1328 – 1352

3,2 – 3,5

38 – 40
°Bé

1353 – 1378

3,2 – 3,5

40 – 42
°Bé

1380 – 1409

3,2 – 3,5

44 – 46
°Bé

1435 – 1467

2,6 – 2,8

48 – 50
°Bé

1494 – 1525

2,2 – 2,4

50 – 52
°Bé

1525 – 1557

2,3 – 2,5

Vodní skla modifikovaná

Anorganický pojivový systém na bázi sodného vodního skla, určený pro přípravu formovacích
směsí. Lze použít pro odlévání železných i neželezných kovů.

Přednosti:

 • Nízká křehkost a drobivost vytvrzené směsi
 • Dobrá rozpadavost forem
 • Vysoká pevnost forem po vytvrzení a po jejich skladování
 • Dobrá tekutost směsí
 • Dobrá rozebíratelnost forem

Tvrdidla určená k vytvrzování vodních skel

DIACETIN

Kapalné tvrdidlo na bázi esterů kyseliny octové a glycerinu určené k vytvrzování samotvrdnoucích
směsí na bázi vodního skla. Umožňuje dosáhnout vysokou vytvrzovací rychlost.

vodni skloTRIACETIN

Kapalné tvrdidlo na bázi esterů kyseliny octové a glycerinu určené k vytvrzování samotvrdnoucích
směsí na bázi vodního skla. Umožňuje zajistit dlouhou zpracovatelnost směsi.

 

PROPYLEN KARBONÁT

Kapalné tvrdidlo na bázi esterů kyseliny uhličité určené k vytvrzování samotvrdnoucích směsí.

GEOPOL - ekologické anorganické pojivo