Tryskací materiály

„V dnešní složité době je snižování nákladů klíčovým parametrem pro zachování ziskovosti každé výrobní společnosti. Přitom cesta ke značným finančním úsporám může být mnohem jednodušší než se na první pohled zdá. Poznáním a porozuměním rozdílů mezi dostupnými tryskacími materiály, podrobným popsáním procesu tryskání při využití výhod moderního nízkouhlikatého abraziva lze dosáhnout maximální optimalizace procesu tryskání a tím pádem i snížení nákladovosti tohoto procesu. Ruku v ruce s použitým tryskacím materiálem jde také technický stav tryskačů, které jsou nezřídka zanedbány, ale při správné údržbě a pravidelné péči opět generují svým provozovatelům značné úspory v celém procesu úpravy povrchu tryskáním. Jako jedna z mála firem nabízíme kompletní technický servis a poradenství prováděný prostřednictvím našich zkušených odborníků“.

Nízkouhlikatý ocelový granulát

Tyto ocelové broky jsou charakteristické nízkým obsahem C, P a S a jsou vhodné pro tryskání jak ocelových a litinových odlitků, tak i odlitků z neželezných kovů. Oproti brokům s vysokým obsahem uhlíku se nízkouhlíkaté broky vyznačují povrchem bez trhlin, což zvyšuje jejich životnost a snižuje jejich spotřebu. Kromě slévárenství jsou tyto ocelové broky vhodné pro celou řadu dalších použití.

   

   Výhody:

 • nízký procentuální obsah uhlíku, fosforu a síry
 • broky se používáním nerozbíjí, ale pouze částečně mění svůj tvar,
 • delší životnost oproti běžným uhlíkatým tryskacím materiálům,
 • delší životnost opotřebitelných dílů tryskacího zařízení,
 • čas potřebný k otryskání se nemění nebo se zkracuje

 

Nízkouhlíkaté abrazivo se vyznačuje nízkým procentuálním obsahem uhlíku. Toto nízké procento C je velice důležité, přímo ovlivňuje kvalitu tryskacího materiálu a co je nejdůležitější, ovlivňuje jeho trvanlivost. Nízký obsah C zajišťuje nižší křehkost tryskacího materiálu, čímž se dosahuje jeho podstatně vyšší životnosti oproti uhlíkatým brokům. To způsobuje, že se broky nerozbíjí, ale pouze částečně mění svůj tvar. Proto je trvanlivost nízkouhlíkatých broků mnohem vyšší oproti tryskacím materiálům s vyšším obsahem C.

Nízkouhlíkaté abrazivo s sebou přináší výhodu delší životnosti, přičemž se čas cyklu nutný pro otryskání nemění a nebo se zkracuje. Výhodou je rovněž delší životnost opotřebitelných dílů metacích hlav z důvodu nižší tvrdosti nízkouhlíkatých tryskacích materiálů.

Nízkouhlíkaté tryskací materiály jsou oproti běžným uhlíkatým trvanlivější, vyžadují méně časté doplňování (výměnu) a zvyšují životnost opotřebitelných částí metacích hlav.

ocelové broky

Balotina – skleněné perly

Skleněné perly jsou kulatý neželezitý tryskací prostředek, který je vhodný k opracování ušlechtilé oceli a hliníku. Tento produkt se díky svému kulatému tvaru hodí k šetrnému čištění a k dosažení opticky náročných povrchů. Skleněné mikrokuličky jsou nejčastěji využívaným opakovaně použitelným tryskacím prostředkem na světě.

   

  Oblasti použití

   Čištění tryskáním:

 • Odstraňování rzi a okují u kovových povrchů
 • Odstraňování zbytků nečistot z forem a kokil
 • Odstraňování barev

   Dokončování povrchů:

 • Zušlechťování povrchů, dosažení optických efektů

   Kuličkování (shot peening):

 • Cílené zhutnění povrchů
  (zpevnění povrchů / zlepšení mechanických vlastností)

   Úprava tvaru tryskáním:

 • Úprava tvaru nebo vyrovnání obrobků kuličkováním

 

Tryskací systémy

Tlaková tryskací zařízení

Balení

Sáčky po 25 kg na paletě až po 1 t

Skleněné kuličky pro tryskání

Dostupné zrnitosti
(hlavní rozsah zrn)

0 – 50 µm
40 – 70 µm
70 – 110 µm
90 – 150 µm
100 – 200 µm
150 – 250 µm
200 – 300 µm
300 – 400 µm
425 – 850 µm

 

Fyzikální vlastnosti

Tvrdost: 6–7 (Mohsova stupnice)
Tvar zrna: kulatý
Bod tání: cca 730 °C
Specifická hmotnost: cca 2,5 g/cm3
Měrná hmotnost:
(podle velikosti zrna)
cca 1,5–1,6 g/cm3

 

Průměrná chemická analýza

SiO2: 68,00-75,00%
Na2O: 12,00-18,00%
CaO: 7,00-12,00%
MgO: max. 5,00%
Al2O3: max. 2,50%
K2O: max. 1,50%
Fe2O3: max. 0,50%

Hnědý korund

Hnědý korund se z velké části skládá z oxidu hlinitého a je téměř bez obsahu železa. Ve srovnání s bílým korundem má hnědý korund menší čistotu. Díky speciálnímu složení je tento ostrohranný minerál extrémně odolný a spojuje v sobě tvrdost a houževnatost. Uplatnění hnědého korundu se nachází zejména v oblasti tryskání a jako plnivo do podlahových systému s odolností proti otěru.

   

  Oblasti použití

  Podlahový průmysl

 • Příměsový materiál pro různé podlahy odolné vůči oděru

   Čištění tryskáním:

 • Čištění kovových povrchů s úběrem materiálu (abrazivní působení)
 • Odstraňování rzi a okují u kovových povrchů
 • Odstraňování barev
 • Odstraňování laků

   Jiné:

 • Příprava povrchů před nanášením ochranných vrstev a nástřikem metalíz
 • Zdrsnění kovových povrchů
 • Opracování obrobků s extrémně vysokou tvrdostí
 • Odstraňování otřepů
 • Matování skla
 • Tryskání kamene (kamenické práce)

 

Tryskací systémy

Tlaková tryskací zařízení

 

Balení

Sáčky po 25 kg na paletě až po 1 t

korund na tryskání

Dostupné zrnitosti
(hlavní rozsah zrn)

FEPA
F 012: 1400–2000µm
F 014: 1180–1700µm
F 016: 1000–1400µm
F 020: 850–1180µm
F 022: 710–1000µm
F 024: 600–850µm
F 030: 500–710µm
F 036: 425–600µm
F 040: 355–500µm
F 046: 300–425µm
F 054: 250–355µm
F 060: 212–300µm
F 070: 180–250µm
F 080: 150–212µm
F 090: 125–180µm
F 100: 106–150µm
F 120: 90–125µm
F 150: 63–106µm
F 180: 63–90µm
F 220: 53–75µm

 

Fyzikální vlastnosti

Tvrdost: 9 (Mohsova stupnice)
Tvar zrna: hranatý
Bod tání: cca 2050 °C
Specifická hmotnost: cca 3,9–4,1 g/cm3
Měrná hmotnost:
(podle velikosti zrna)
cca 1,5–2,1 g/cm3

 

Průměrná chemická analýza

Al2O3: 92,2%
TiO2: 2,45%
Fe2O3: 0,15%
SiO2: 1,20%
CaO: 0,30%

Typy tryskacích písku řady Blastsand:

 • Blastsand GS ( skelná drť )
 • Blastsand QS ( čistý křemenný písek )
 • Blastsand RS ( regenerovaný písek )
 • Blastsand AS ( keramický písek )

Blastsand GS ( skelná drť )

Skelná drť na tryskání
 • Tryskací materiál, který je vhodný pro kabinové, injektorové i tlakové tryskací zařízení.
 • Skelná drť je oproti pískům tvrdší s vyšší odolností rozpadu zrna.
 • Vyšší tvrdost oproti standardním pískům, až o 1 Mosha.
 • Nižší prašnost oproti pískovým abrazivům, skoro až o 30 %.
 • Skelná drť se používá na tryskání kovů, skla, dřeva, kmene a dalších materiálů
 • velikost zrna: GS 25 (0 – 0,5 mm) a GS 150 (1 – 2 mm)

Blastsand QS ( čistý křemenný písek )

čistý křemenný písek
 • Písek s vysokou chemickou čistotou a neostrohranným zrnem. tento písek lze použít na hrubé práce – tryskání ocelových a betonových konstrukcí, kamene a cihel.
 • velikost zrna: 0,6 – 1,2 mm: hrubé práce

Blastsand RS ( regenerovaný písek )

IMG_8883

Blastsand AS ( keramický písek )

keramický písek
 • Keramický písek pro jemné tryskání.
 • Vysoká kvalita a rovnoměrnost čištění povrchů.
 • Vhodný pro tryskání jemných kontur a dokončování povrchů v lékařství.
 • Možnost použití na kovové i nekovové povrchy.

Kontakt:

Jiří Sasen
Mobil: +420 725 591 986
E–mail: sasen@sandteam.cz