O společnosti

Firma SAND TEAM, spol. s r.o. byla založena roku 1997 pracovníky s dlouholetými zkušenostmi v oblasti slévárenských formovacích materiálů. Praxe řady z nich ve Státním výzkumném ústavu materiálů umožnila dále rozvíjet vlastní vývoj a výzkum anorganických geopolymerních pojiv a účinných strojních zařízení pro jejich regeneraci. Hlavním záměrem společnosti bylo a je poskytovat komplexní služby a technickou podporu pro výrobu slévárenských forem a jader. Jsme dodavatelé surovin, technologií, strojů a laboratorních přístrojů.

V roce 2006 jsme vystavěli vlastní sídlo s výrobní halou. Výstavba a růst společnosti nadále pokračoval a v roce 2013 jsme se opět rozrostli o novou jadernu, nové skladovací prostory a především o nové prostorné laboratoře. Naše laboratoře vybavené moderními přístroji nám tak umožňují věnovat se nejen vlastnímu výzkumu ale i provádět celou řadu testů pro nás a naše zákazníky. Našim cílem je pomoc zákazníkům s jejich vlastní výrobou odlitků. Díky těmto aktivitám a spolupráci s našimi partnery se neustále rozšiřuje nabídka našeho sortimentu.

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy: 01_15_030, INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – Výzva II

Název projektu: Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – SAND TEAM, spol. s r.o.

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je ochrana nového technického řešení.

Stručný popis operace: Projekt bude zaměřen na ochranu nového technického řešení formou přihlášky vynálezu a udělení práv ochrany průmyslového vlastnictví.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy: 01_16_084, APLIKACE III. Výzva – s účinnou spoluprací

Název projektu: Výzkum nové technologie slévárenských forem ze samotuhnoucích směsí využívajících geopolymerní pojivový systém

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj nové technologie slévárenských forem ze samotuhnoucích směsí využívajících geopolymerní pojivový systém.

Stručný popis operace: Projekt bude zaměřen na získávání znalostí potřebných pro vývoj inovativní technologie prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Získané výsledky povedou k zavádění nové technologie slévárenských forem, které mají potenciál uplatnění na světových trzích. Projekt bude realizován s účinnou spoluprací.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.