O společnosti

Firma SAND TEAM, spol. s r.o. byla založena roku 1997 pracovníky s dlouholetými zkušenostmi v oblasti slévárenských formovacích materiálů. Praxe řady z nich ve Státním výzkumném ústavu materiálů umožnila dále rozvíjet vlastní vývoj a výzkum anorganických geopolymerních pojiv a účinných strojních zařízení pro jejich regeneraci. Hlavním záměrem společnosti bylo a je poskytovat komplexní služby a technickou podporu pro výrobu slévárenských forem a jader. Jsme dodavatelé surovin, technologií, strojů a laboratorních přístrojů.

V roce 2006 jsme vystavěli vlastní sídlo s výrobní halou. Výstavba a růst společnosti nadále pokračoval a v roce 2013 jsme se opět rozrostli o novou jadernu, nové skladovací prostory a především o nové prostorné laboratoře. Naše laboratoře vybavené moderními přístroji nám tak umožňují věnovat se nejen vlastnímu výzkumu ale i provádět celou řadu testů pro nás a naše zákazníky. Našim cílem je pomoc zákazníkům s jejich vlastní výrobou odlitků. Díky těmto aktivitám a spolupráci s našimi partnery se neustále rozšiřuje nabídka našeho sortimentu.

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy: 01_15_030, INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – Výzva II

Název projektu: Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – SAND TEAM, spol. s r.o.

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je ochrana nového technického řešení.

Stručný popis operace: Projekt bude zaměřen na ochranu nového technického řešení formou přihlášky vynálezu a udělení práv ochrany průmyslového vlastnictví.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy: 01_16_084, APLIKACE III. Výzva – s účinnou spoluprací

Název projektu: Výzkum nové technologie slévárenských forem ze samotuhnoucích směsí využívajících geopolymerní pojivový systém

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj nové technologie slévárenských forem ze samotuhnoucích směsí využívajících geopolymerní pojivový systém.

Stručný popis operace: Projekt bude zaměřen na získávání znalostí potřebných pro vývoj inovativní technologie prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Získané výsledky povedou k zavádění nové technologie slévárenských forem, které mají potenciál uplatnění na světových trzích. Projekt bude realizován s účinnou spoluprací.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy: APLIKACE – VÝZVA VIII.

Název projektu: 3D SANDPRINT – Nové anorganické pojivo pro aditivní technologie výroby slévárenských jader

Cíl projektu: Cílem projektu je vyvinout anorganické pojivo, které umožní vyrábět jádra technologií 3D tisku, která budou mít tyto vlastnosti:

  • definované fyzikální, chemické a strukturní vlastnosti,
  • definované podmínky pro vytvoření jádra principem 3D tisku,
  • složení směsi,
  • definované použití ostřiva,
  • definované požadavky na vstupní teploty surovin,
  • definované podmínky vytvrzování,
  • definovaný způsob výroby pojiva (tento bude předmětem obchodního tajemství společnosti žadatele a nebude v závěrech zveřejněn),
  • vypracovaný Technický a Bezpečnostní list včetně hodnocení emisí a odpadů,
  • definované vlastnosti ostřiva, případně jiných složek směsi, které by se ukázaly potřebné použít.

Výstupem projektu bude funkční vzorek anorganického pojiva pro 3D tisk pískových jader.

Stručný popis operace: Předmětem projektu je výzkum a vývoj anorganického pojiva, které umožní vyrábět jádra technologií 3D tisku v oblasti slévárenství. Cílovým parametrem z hlediska pevnosti jádra vyrobeného 3D tiskem je pevnost v ohybu, která musí být minimálně 3,5 MPa, zkoumány tak budou nejen vlastnosti materiálu, ale také jeho struktura. Výzkum bude směřovat také do oblasti zajištění dlouhodobé skladovatelnosti jader s anorganickým pojivem. Projekt bude realizován s účinnou spoluprací s malým podnikem a VO.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.