O společnosti

Hlavní činností firmy SAND TEAM, spol. s r.o. je komplexní pomoc slévárnám při zajišťování výroby odlitků. Mezi naše hlavní aktivity patří produkce pískových jader, forem a geopolymerního pojiva GEOPOL®. Pro výrobu slévárenských formovacích směsí dodáváme  anorganická pojiva – geopolymery a vodní skla, organická pojiva.

Dále nabízíme křemenné a nekřemenné písky, obalované písky Croning, separační prostředky a širokou řadu pomocných prostředků (tvrdidla, olejo-bentonitové směsi a další). Dodáváme slévárenské podpěrky a nízkouhlíkatý tryskací materiál. Zajišťujeme projekci, výrobu a montáž ucelených investičních celků –  strojní zařízení pro vybavení jaderen, strojní zařízení pro přípravu a formování bentonitových i chemicky vázaných směsí, regeneraci použitých vratných písků. Pro kontrolu kvality používaných formovacích směsí dodáváme laboratorní přístroje včetně pozáručního servisu, pravidelných kalibrací a školení odborného personálu.

Nedílnou součástí naší práce je i vlastní výzkum a vývoj, zaměřený na vývoj slévárenských pojiv neohrožujících zdraví člověka a životní prostředí.

Aktuality

Životní prostředí

Námi vyvinutý anorganický pojivový systém GEOPOL® pomáhá vytvářet čisté pracovní prostředí.

Snažíme se chránit nejen životní prostředí ale i zdraví pracovníků sléváren.