Organické pojivové systémy

FURANOVÁ POJIVA

Nabízená furanová pojiva společnost Eurotek Foundry Products Ltd jsou určena pro výrobu forem a jader jsou metodou ST-směsí (Furan No-bake). Zahrnují celou řadu v různém stupni modifikovaných furanových pryskyřic (F/PF/UF) se středně až vysokým obsahem FFA a s obsahem dusíku 0,0-13% v závislosti na požadované aplikaci.

Přednosti furanových pojiv

 • Dávkování pojiv 0,65-1,2% na novém písku i regenerátu
 • Nízký poměr forma/kov v důsledku vysokých dosažených pevností
 • Rychlé rozebírání forem
 • Excelentní rozměrová přesnost
 • Výborná rozpadavost směsí a snadná apretace odlitků
 • Velmi dobré povrchy odlitků
 • Vysoký stupeň regenerovatelnosti až 95 %
 • Použití pro všechny druhy odlévaných materiálů

PERMABIND

PERMABIND PB 408 CZ je vodou rozpustná alkalicko-fenolická pryskyřice používána speciálně jako slévárenské pojivo, které se vytvrdí za použití tekutého tvrdidla.

Tato tvrdidla se liší v chemickém složení a umožňují širokou škálu vytvrzovacích časů od 1 minuty do 2 hodin.

 

Určení:

PERMABIND pojivo může být použito k výrobě odlitků z široké škály slitin. Je vhodný pro výrobu jader i forem.

Přednosti technologie PERMABIND:

 • Vynikající povrchy odlitků
 • Vynikající vlastnosti rozebírání modelů
 • Vodou rozpustný pojivový systém
 • Žádná síra
 • Snížená tvorba exhalací při míchání a odlévání
 • Použití možné jak pro výrobu jader tak forem
 • Regenerovatelnost až 80 % mechanickou regenerací

PERMACURE AS

Řada PERMACURE AS představuje nejnovější třísložkový systém No-Bake forem a jader. Tato nově vyvinutá produktová řada nabízí slévárnám technologii, která je přátelská k životnímu prostředí. Díky nízkému obsahu fenolformaldehydu a formaldehydu se tento systém vyznačuje minimálním vývinem emisí při formování a odlévání.

 

Určení:

PERMACURE AS je vhodný pro výrobu složitých forem a jader, u kterých je požadována vysoká pevnost a dobrá rozpadavost po odlití. Významnou výhodou je velká produktivita, která je dána nastavitelnou dobou zpracovatelnosti směsi a rychlým nárůstem pevností.

Přednosti technologie PERMACURE AS:

 • Vynikající poměr mezi dobou zpracování směsi a rozebíráním forem
 • Výborné mechanické pevnosti forem a jader
 • Dobrá rozpadavost po odlití
 • Nízké emise při míchání a odlévání
 • Regenerovatelnost až do 80 % za pomocí mechanické regenerace
 • Regenerovatelnost až 100 % při využití tepelné regenerace
 • PERMACURE AS je možné použít pro všechny druhy odlévaných materiálů

PERMACURE CB

PERMACURE CB je uretanový pojivový systém určený pro výrobu jader metodou Cold Box amin. Systém je vyvinut především pro docílení dlouhé doby životnosti směsi při zachování vysokých pevností jader a nízkých emisí po odlití.

Určení:

Řada PERMACURE CB je vhodná pro použití v kusové i sériové výrobě jader. Díky dobré tekutosti směsi umožňuje výrobu velmi složitých jader s požadavky na výborné mechanické vlastnosti při zachování dobré rozpadavosti po odlití.

Jednotlivé typy PERMACURE CB pokrývají celý sortiment odlévaných materiálů.

Přednosti technologie PERMACURE CB:

 • Vynikající doba zpracovatelnosti směsi
 • Dobrá odolnost vůči vlhkosti
 • Dobrá odolnost jader proti otěru
 • Výborné mechanické vlastnosti jader
 • Dobré rozebírání jaderníků
 • Snížená tvorba exhalací při odlévání
 • Systém výhodný pro kokilové lití

PERMABOX

Pojivový systém PERMABOX Hot-Box je vhodný pro výrobu jader. Díky řadě typů pojiva PERMABOX je možné jeho využití s většinou odlévaných materiálů.

K řadě PERMABOX HB nabízíme příslušné katalyzátory PERMABOX HC zajišťující vylepšení pojivových vlastností.

Přednosti technologie PERMABOX HB:

 • Dobrá stabilita pryskyřice – zlepšuje životnost jader
 • Vysoká produktivita jader
 • Velmi dobré pevnosti
 • Nízký vývin zápachu

Furanová pojiva jsou dostupná ve třech základních kategoriích: