Výroba pískových slévárenských jader

Od roku 2001 vyrábíme písková slévárenská jádra a formy. Používané technologie a strojní vybavení byly zvoleny tak, abychom mohli nabídnout výrobky v širokém rozsahu rozměrů, hmotnosti a tvarové složitosti. Možnost kombinace používaných pojivových systémů s celou řadou křemenných a nekřemenných ostřiv pomáhá splnit požadavky našich odběratelů.

Technologie výroby jader:

 1. Strojní výroba jader vstřelováním:

 • Cold-Box Amin
 • anorganický systém GEOPOL® W vytvrzovaný horkým vzduchem
 • anorganický systém GEOPOL® vytvrzovaný CO2
 1. Ruční výroba jader:

 • anorganický systém GEOPOL®
 • Permabind®
 • Permacure AS®

Používaná ostřiva:

 • Křemenné písky
 • LK – SAND
 • CERABEADS
 • Chromitový písek
 • Kerphalite KF
 • Olivín
 • Zirkon

Strategie firmy v oblasti dodávek jader:

 • dodávky jader zákazníkovi v přesně dohodnutých termínech
 • dodávky v požadovaném množství a kvalitě
 • příznivé dodacích podmínky
 • nezatížení odběratele neshodnou výrobou
 • co nejvíce zpřístupnit zákazníkovi vysoce kvalitní jádra bez nutnosti investic do daných technologií
 • poradenství a technická pomoc nejen pro oblast výroby jader

K pokrytí co nejširšího sortimentu jader máme k dispozici vstřelovací stroje pro:

 • hmotnostní rozsah vyráběných jader 0,1 – 40 kg
 • maximální rozměr jaderníků ( š x v x h ): 750 x 500 x 650 mm
 • horizontální rozebírání jaderníků v automatickém cyklu
 • spodní a boční uvolňování jader z jaderníku
 • jaderníky s pneumaticky ovládanými volnými částmi

Vstřelovací stroje používáme v rozsahu od 1 do 20 l. Všechny disponují mikroprocesorovým řízením výrobního cyklu, díky kterému je zabezpečeno optimální nastavení výrobních parametrů pro konkrétní jádro a jaderník. K vytvrzení Cold Box jader je použito moderních generátorů plynu. Odsáté plyny jsou neutralizovány v pračce vzduchu.

window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag(‚js‘, new Date());

gtag(‚config‘, ‚UA-132319822-1‘);