Odborné publikace

Anorganické pojivové systémy

Burian, A., Novotný, J.: Systém nieorganicznych spoiw geopolimerycznych. Technical 2007

Burian, A., Antoš, P., Kajzarová, M., Novotný, J., Hrazděra, M., Vykoukal, M.: Geopolymerní pojivový systém. Slévárenství, 2006, č. 12, s. 468 – 469.

Pezarski, F., Maniowski, Z., Smoluchowska, E., Ziełinski, L., Novotný, J., Frajkor, P.: Zkoušky použití nového pojiva pro samotvrdnoucí směsi ve slévárně „POMET S.A. v POZNANI. Sborník mezinárodní konference „Moderní formovací materiály“, duben 2006, Mílovy.

Burian, A.: Rozvoj formovacích materiálů směřuje k použití pojivových systémů šetrných k životnímu prostředí. Slévárenství, 2006, č. 1, s. 2 – 3.

Burian, A., Kajzarová, M., Novotný, J., Hrazděra, M., Frajkor, P.: Slévárenské směsi s geopolymerním pojivovým systémem pro vytvrzování CO2. Slévárenství, 2006, č. 1, s. 4 – 7.

Burian, A., Antoš, P., Kajzarová, M., Vykoukal, M., Novotný, J.: Samotvrdnoucí směsi s geopolymerním pojivovým systémem. Sborník mezinárodní konference „Formovací materiály a snižování nákladů na odlitky“, duben 2005, Mílovy.

Burian, A.: Samotvrdnoucí směsi s geopolymerním pojivovým systémem, Slévárenství, 2005, č. 4, s. 153 – 156.

Rudolf, M., Antoš, P., Burian, A., Kajzarová, M.: Moderní křemičitá pojiva pro výrobu forem a jader. Sborník mezinárodní konference „Moderní metody výroby jader“, duben 2003, Milovy.

Antoš, P., Burian, A.: Možnosti regenerace formovacích směsí s vodním sklem. Slévárenství, 2002, č. 5 – 6, s. 184 – 187.

Burian, A., Kalenda, P.: Křemičitá pojiva formovacích směsí. Sborník mezinárodní konference „Regenerace slévárenských vratných směsí“, duben 2002, Mílovy

Antoš, P., Burian, A.: Vodní sklo, výroba, struktura, vlastnosti a použití. SILCHEM spol. s r.o.. Ústí nad Labem – Neštěmice, 2002.

Burian, A., Antoš, P.: Samotvrdnoucí směsi s vodním sklem a kapalnými tvrdidly. Slévárenství, 2002, č. 1, s. 30 – 34.

Burian, A.: Mezinárodní konference Ekologická výroba odlitků do směsí s vodním sklem ve Zlíně. Slévárenství, 1998, č. 11 – 12, s. 479 – 780.

Burian, A.: Praktické využití zjednodušeného modelu koloidního roztoku křemičitanu sodného.Sborník mezinárodní konference „Ekologická výroba odlitků do směsí s vodním sklem“, říjen 1998, Zlín

Franěk, B., Humpola, J., Burian, A.., Kajzarová, M., Jelínek, P., Mikšovský, F.: Vlastnosti směsí s novými pojivovými systémy na bázi alkalických křemičitanů a jejich regenerovatelnost. Sborník mezinárodní konference „Ekologická výroba odlitků do směsí s vodním sklem“, říjen 1998, Zlín

 

Organické pojivové systémy

Florián, J., Burian, A.: Regenerovatelnost vratných směsí z technologie AlpHaset. Sborník mezinárodní konference „Regenerace slévárenských vratných směsí“, duben 2002, Milovy

Fošum, J.: Výroba jader ze směsí vytvrzované metylformiátem je stále aktuální. Slévárenství, 2002, č. 1, s. 34 – 39.

Fošum, J., Burian, A.: Samotvrdnoucí směsi s fenolickou pryskyřicí vytvrzovanou estery v českých slévárnách. Slévárenství, 2002, č. 1, s. 21 – 26.

Morávek, M., Fošum, J.: Zkušenosti s použitím samotvrdnoucí směsi s alkalickou fenolickou pryskyřicí ve slévárně VOS Písek. Slévárenství, 2002, č. 1, s. 26 – 30.

Brace, R., Stuart, W., Burian, A., Novotný, J.: Ovládání procesu přípravy a regenerace samotvrdnoucích směsí s organickými pojivy se zaměřením na technologii Alphaset™ firmy Borden. Slévárenství, 1999, č. 11 – 12, s. 651 – 656.

Brace, R., Stuart, W., Burian, A., Novotný, J.: Výroba forem a jader do samotvrdnoucích směsí s pojivovým systémem AlpHaset™. Slévárenství, 1999, č. 8 – 9, s. 460 – 464.

Firma BORDEN CHEMICAL UK LTD. se představuje. Slévárenství, 1997, č. 10, s. 376 – 377.

Fošum, J.: Samotvrdnoucí směsi a alkalickými pryskyřicemi a estery. Slévárenství, 1997, č. 5, s. 165 – 167. ( České Budějovice )

Laboratorní zařízení

Šebesta, B.: Měřící přístroje pro kontrolu formovacích materiálů a pro řízení procesu přípravy směsi – FOND – EX 2006. Slévárenství, 2006, č. 7 – 8, s. 281 – 283.

Fošum, J., Šebesta, B.: Současné a perspektivní metody zkoušení formovacích materiálů ve slévárnách. Slévárenství, 2003, č. 10, s. 410 – 415

Šebesta, B.: Měřící přístroje pro kontrolu formovacích materiálů a řízení procesu přípravy směsi – FOND-EX 2002. Slévárenství, 2003, č. 1, s. 20 – 21.

Šebesta, B.: Měřící přístroje pro kontrolu formovacích materiálů a řízení procesu přípravy směsí – FOND-EX 2000. Slévárenství, 2001, č. 1, s. 13 -15.

Burian, A., Novotný, J., Šebesta, B.: Zkušební a měřící přístroje pro kontrolu formovacích materiálů. Slévárenství, 2000, č. 1, s. 1 – 3.

Výroba jader

Florián, J., Kubeš, P., Cavedon, C.: Outsourcing jako část strategie podnikání na příkladu výroby jader. Sborník mezinárodní konference „Moderní metody výroby jader“, duben 2003, Milovy

Kubeš, P.: Strojní zařízení pro jaderny, Slévárenství, 2007, č. 10, s. 486 – 487

 

Poradenství v oblasti normalizace

Novotný, J.: Etalony jakosti povrchu odlitků podle evropských norem. Sborník mezinárodní konference „Vady odlitlů způsobené formovacími materiály“, duben 2004, Milovy.

Novotný, J.: Zapracované evropské (EN) a mezinárodní (ISO) normy v oblasti slévárenství. Slévárenská ročenka 2001, s. 73-88

Novotný, J.: ČSN EN 1559-3 Slévárenství – technické dodací podmínky část 3: doplňkové požadavky na litinové odlitky.
ČSN EN 1559-4 Slévárenství – technické dodací podmínky část 4: doplňkové požadavky na odlitky ze slitin hliníku
Slitiny hliníku na odlitky – výpis z ČSN EN 1706
Slitiny mědi na odlitky – výpis z ČSN EN 1982.
ČSN EN 10283 Odlitky z korozivzdorných ocelí..
Slévárenská ročenka 2000, s. 50-90

Novotný, J.: Přechod norem ČSN z oblasti slévárenství na evropské normy EN. Slévárenství, 1997, č. 1, s. 2 – 8.

Zpracování odpadů

Burian, A., Novotný, J.: Formovací materiály a nový zákon o odpadech. Slévárenství, 1998, č. 9 – 10, s. 328 – 332.

Burian, A., Novotný, J., Novotný, J.: Hodnocení odpadů z jednotlivých technologií výroby forem a jader. Sborník konference „Využití a zpracování použitých slévárenských směsí“, červen 1998, Brno

Strojní zařízení

Ecochimica systém, S.r.l.

D’Eugenio, B., D’Eugenio, A.: Zajištění čistoty ovzduší. Slévárenství, č. 7 – 8, s. 342.

Omega Foundry Machinery Limited

Morávek, M., Fošum, J.: Regenerace systému AlpHaset na zařízení Omega ve VOS Písek. Sborník mezinárodní konference „Regenerace slévárenských vratných směsí“, duben 2002, Milovy

Fenyes, M.: Systém rozpoznávání modelu. Slévárenství, 2003, č. 4 – 5, s. 157 – 160.

PPP Technical – Nowa Sól

Rudy, C., Fedoryszyn A., Novotný, J.: Proces míchání ve vířivých mísičích. Slévárenství, 2005, č. 5-6, s. 250-254

Rudy, C., Novotný, J.: Moderní formovací linky. Slévárenství, 2002, č. 10, s. 375 – 379.

Rudy, C., Miczynski, R., Novotný, J.: Sušení a chlazení písků. Sborník mezinárodní konference „Ostřiva“, duben 2000, Milovy

Další zajímavé literární odkazy

Fošum, J., Ostrčil, P.: FOND – EX 2006 – novinky v oblasti formovacích materiálů a metod výroby forem a jader. Slévárenství, 2006, č. 7 – 8, s. 277 – 281.

Hrazděra, M., Zdulski, G.: Možnosti snížení nákladů použitím ostřiva Grudzeń Las, Slévárenství, 2005, č. 4, s. 180 – 181.

Huttrová, B., Fošum, J.: Modernizace přípravy jednotné bentonitové formovací směsi a její vliv na snižování zmetkovitosti a zvyšování produktivity výroby pístních kroužků a dalších odlitků. Sborník mezinárodní konference „Formovací materiály a snižování nákladů na odlitky“, duben 2005, Mílovy.

Fošum, J.: Současné trendy výroby jader na bázi chemických procesů. Sborník mezinárodní konference „Moderní metody výroby jader“, duben 2003, Milovy.

Fošum, J., Neudert, A., Zvěřina, Z.: Novinky z oblasti formovacích materiálů, výroby forem a jader na mezinárodním veletrhu FOND-EX. Slévárenství, 2003, č. 1, s. 17 – 19.

Fošum, J.: Mezinárodní konference Regenerace slévárenských vratných směsí.Slévárenství, 2002, č. 11 – 12, s. 459 – 460.

Fošum, J.: Formovací materiály na veletrhu FOND-EX 2000. Slévárenství, 2001, č. 1, s. 8 – 12.

Burian, A.: Firma SAND TEAM, spol. s r.o., vystavuje na veletrhu FOND-EX. Slévárenství, 2000, č. 10, s. 523 – 525.

Burian, A., Kajzarová, M.: Vliv ostřiva na vlastnosti některých typů samotvrdnoucích směsí. Sborník mezinárodní konference „Ostřiva“, duben 2000, Milovy

Fošum, J.: Nové poznatky z oblasti použití ostřiv pro formovací směsi. Sborník mezinárodní konference „Ostřiva“, duben 2000, Milovy

Novotný, J., Fošum, J.: Výroba forem a jader. Slévárenství, 1999, č. 10, s. 545 – 548.

Fošum. J.: Formovací směsi na bázi bentonitu v českých slévárnách. Sborník mezinárodní konference „Bentonity a bentonitové směsi“, říjen 1999, Medlov – Nové Město na Moravě.

Fošum, J.: Používání formovacích směsí na bázi bentonitu v českých slévárnách. Slévárenství, 1999, č. 4, s. 205 – 208.

Burian, A., Novotný, J.: SAND TEAM, spol. s r.o., pomáhá slévárnám při uskutečňování jejich záměrů v oblasti výroby jader a forem.. Slévárenství, 1998, č. 9 – 10, s. 346 – 348.

Novotný, J., Rudy, C.: Vybrané otázky technologie přípravy bentonitových formovacích směsí.