Vybavení jaderen

Omega nabízí zařízení pro jaderny vhodné pro každý typ vytvrzování plynem. K dispozici je kompletní řada vstřelovacích strojů jak pro metodu Cold-Box od 2,5 do 120 litrů tak pro metodu Croning a dále formovací stroje. K dispozici jsou rovněž vstřelovací stroje pro metodu Hot-Box a vodní sklo vytvrzované CO2. Samozřejmostí je energetická nenáročnost, generátory suchého vzduchu jsou používány s přesným dávkovacím systémem pro tekutý plyn, který zajistí ekonomicky nenáročnou a plynulou výrobu jader.

Mimo jiné nabízí Omega řadu ‘no-bake’ vstřelovacích strojů, které nevyžadují vytvrzování plynem, a systémy pro omezení znečišťujících látek

 • Hydraulické a pneumatické
 • Vertikální a horizontální dělení jaderníků
 • Integrovaný plc panel s ovládacím rozhraním
 • Vložená hlava (volitelně) k  usnadnění výměny vstřelovací desky
 • Vyhazování pro horizontálně dělené jaderníky (volitelně)
 • Vakuové upínání (volitelně)
 • Možnost uložit až 400 předpisů (volitelné)
 • Automatická identifikace jaderníků používající čipy IRIS™  (volitelné)

Hlavní vstřelovací stroje

Vstřelovací stroje  jsou moderní vstřelovací stroje, které Vám pomohou zajistit snadnou a produktivní výrobu širokého spektra slévárenských jader různých tvarů a velikostí a to od těch úplně nejmenších a jednoduchých, až po tvarově náročná a objemná jádra. V součinnosti s odsáváním zakrytovaného pracovního prostoru stroje a při použití pračky odpadního vzduchu bude Vaše výroba také splňovat ekologická a hygienická kritéria.

Zplyňovací agregáty

Při výrobě jader technologií Cold Box amin jsou používány terciární aminy jako katalyzátor, a to v plynné podobě profukováním jader. Generátor plynu je zařízení sloužící k převedení aminu ze stavu kapalného do stavu plynného.

Pračky plynů

Při výrobě jader technologií Cold Box amin jsou používány terciární aminy jako katalyzátor, a to v plynné podobě profukováním jader. Protože aminy vytváří nepříjemný zápach a mohou být škodlivé, je nezbytná jejich absorpce v pračce, aby se zabránilo rozptylu aminů do ovzduší. Instalací pračky aminů v součinnosti s nezbytným odsáváním pracovního prostoru vstřelovacího stroje se docílí jednak požadované hygieny práce a jednak budou splněny ekologické požadavky výroby jader již zmiňovanou technologií Cold Box.

Příprava směsí

Automatizované přípravny směsi – automatická příprava směsi na základě zadaných požadavků

Zavážecí tratě – distribuce směsi z přípravny pro více vstřelovacích strojů

Šaržové mísiče – ramenové mísiče pro přípravu směsi

Drtiče jader

vibrační drtič jader

Drtič jader byl navržen pro podrcení jádrové nebo formovací směsi, části jader, forem, technologických zbytků. Drcení je zajištěno vzájemným pohybem hrud na vibrační míse. Čím větší je naplnění mísy, tím vyšší je výkon drcení.
Výstupem je podrcená směs, která není zbavena pojivové obálky. Toto zařízení umožňuje proměnit odpadní směs, za kterou je nutno zaplatit za její skládkování, na surovinu, kterou lze prodat nebo znovu využít ve směsi. Tento drtič šetří slévárně náklady na odpad.

Základní rozměry:
Výška: 1205 mm
Půdorys: 1335 x 1570 mm
Průměr mísy: Ø1200 mm
Objem mísy: 520 l

Hmotnost stroje: 500 kg
Výkon drcení: až 400 kg/hod
Instalovaný příkon: 2,15 kW

Výhody drcení na drtiči:

 • Podrcená směs se daleko lépe skládkuje, než kusy jader.
 • Lepší manipulace s odpady.
 • Možnost prodeje podrcené směsi jako suroviny do dalších průmyslových odvětví – do zámkové dlažby nebo na pískování v tryskačích.
 • Možnost zpětného použití jako regenerátu do jádrové směsi – běžné je využití 10 % až 20 % na nový písek.

Určeno pro technologie:

 • Cold Box Amin.
 • Rezol CO2.
 • Hot Box.
 • Obalové směsi.
 • Vodní sklo.
 • Geopolymery.

Zařízení se sestává:

 • Přírubový vibromotor.
 • Sestava mísy – vyměnitelná mísa, středový kryt vibromotoru a třídící síto z materiálu HARDOX 450 (= opotřebitelné díly na které se nevztahuje záruka).
 • Odpružení.
 • Ovládací panel (rozvaděčová skříňka) s tlačítky start, stop, havarijní stop, hlavní vypínač FAB, indikační LED provozu, jistič, spouštěč motoru atd.