Výzkum a vývoj

Disponujeme pískovou, chemickou a tepelnou laboratoří.

Díky nejmodernějšímu laboratornímu vybavení se nám otevřely nové možnosti, jak v nabízených službách slévárnám tak i ve výzkumném potenciálu firmy. Nabízíme provedení laboratorních zkoušek slévárenských materiálů, formovacích a jádrových směsí podle ověřených metodik nebo specifických požadavků zákazníka s použitím pravidelně kalibrovaného laboratorního vybavení.

PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

Rozbory ostřiv a regenerátů:

 • Granulometrický rozbor
 • Vyplavitelné látky
 • Nasákavost
 • Stanovení pH a vodivosti
 • Ztráta žíháním
 • Vázaná voda
 • Obsah Na2O
 • Spékavost
 • Vlhkost

Zkoušky pojiv:

 • Obsah Na2O
 • Obsah SiO2
 • pH
 • Vodivost
 • Koagulační práh
 • Hustota
 • Konzistence DIN 53211 (4mm)
 • Viskozita
 • Rychlost gelace

Technologické zkoušky:

 • Pevnost v tlaku
 • Pevnost ve střihu
 • Pevnost ve štěpu
 • Otěruvzdornost
 • Vlhkost
 • Prodyšnost
 • Spěchovatelnost
 • Zpracovatelnosti směsi
 • Pevnost v kondenzační zóně