Slévárenské písky

kremKřemenný písek BUKOWNO

Pro výrobu kvalitních forem a jader a tedy i zdravých odlitků je zapotřebí nejen kvalitní pojivo, ale také jakostní ostřivo s požadovanými vlastnostmi. Společnost SAND TEAM proto nabízí výrobky vysoké kvality a čistoty nejen pro průmysl slévárenský, ale také sklářský, keramický a stavební chemii. Samozřejmostí je široké spektrum zrnitostí dodávaných písků.

Tyto křemenné písky mají vysoký obsah SiO2 , vysokou teplotní odolnost a jsou vhodné pro odlévání všech kovů včetně oceli. Velkou výhodou zrna tohoto křemenného písku je jeho oblá charakteristika, která umožňuje:

 • snížené dávkování pojiv – hlavně u organických pojivových systémů, které využívají vysoké procento regenerátu
 • vyšší odolnost vůči otěru a tříštivosti oproti ostrohranným pískům
 • vyšší odolnost v tlaku za působení tepla
 • zajištění povrchové kvality odlitků snížením výskytu výronků

Výhody použití křemenných písků:

 • Kulaté zrno bez eroze
 • Nízká vlhkost písku
 • Nízký obsah podílů pod 0,09 mm
 • Nízký obsah spalitelných látek
 • Minimum vyplavitelných látek

Název

Označení

d50 [mm]

Písek křemenný

BK 23 (BK50D)

0,23 mm

BK 27 (BK5D)

0,27 mm

BK 31 (BK55D)

0,29 mm

BK 35 (BK4D)

0,38 mm

BK 53 (BK 45)

0,53 mm

chromitovy-pisek

chromitový písek

Chromitový písek

Chromitový písek se používá jako žáruvzdorné ostřivo pro jádrové a formovací tepelně namáhané směsi. Díky chemickému složení s obsahem oxidů chrómu a železa má vysokou tepelnou vodivost a lze tak použít k zachlazení tepelných uzlů.

Dodávané frakce: d = 0,26 – 0,33 mm

olivovy-pisek

olivín

Olivínový písek

Přírodní žáruvzdorný materiál s nízkým lineárním koeficientem tepelné roztažnosti a vysokou tepelnou absorpcí. Olivín je ideální ostřivo pro nejnáročnější odlitky z manganových ocelí.

Dodávaná frakce: d = 0,26mm

Technický list

LK SAND

LK-SAND

LK-SAND®

Vzniká vypalováním kaolinitického jílu na žáruvzdornou formu aluminosilikátu. Mletím a tříděním se získá ostrohrané umělé ostřivo s plynulou dilatační křivkou. Jeho nasákavost je na úrovni křemenných ostřiv, s nimiž je kompatibilní.

Dodávaná frakce: d = 0,31mm

Kerphalite

Kerphalite

Kerphalite KF

Přírodní ostřivo s ostrohranným zrnem na bázi andaluzitu. Kerphalite KF je vhodný pro všechny pojivové systémy, včetně bentonitových. Lze jej použít pro odlévání všech kovových materiálů. Je přátelský k životnímu prostředí, použití bez rizika silikózy. Je kompatibilní s křemenným ostřivem.

Dodávané frakce: d = 0,26mm a d = 0,22mm

zirkonovy písek

zirkon

Zirkonový písek

Žáruvzdorný materiál s nízkým, lineárním koeficientem tepelné roztažnosti, vysokou měrnou hmotností a vysokou hodnotou koeficientu tepelné akumulace. Chemická netečnost vůči oxidům Fe za vysokých teplot dává směsím značnou odolnost proti penetraci. Zirkonový písek je ideální ostřivo pro masivní odlitky nebo vysoce tepelně namáhaná jádra.

Dodávaná frakce: d = 0,114 mm

cerabeads

Cerabeads

CERABEADS

Uměle vytvořené ostřivo na bázi mulitu s vysokou teplotní odolnosti nad 1800°C. Nulová tepelná dilatace zaručuje stabilitu rozměrů i za tepelného namáhání nad 1000°C. Kulaté zrno zajišťuje vysoké pevnosti směsi. CERABEADS je ideální ostřivo pro nejnáročnější odlitky z austenitických chromniklových ocelí, a dalších vysoce legovaných ocelí a litin.

Dodávaná frakce: d = 0,22mm

Filtrační písek určený k filtraci bazénové vody pro obvyklé velikosti
domácích bazénu

á 179 Kč vč. DPH

 • písek o vysoké čistotě s obsahem SiO2 > 98,2 %
 • bez organických látek nebo jiných nečistot
 • chemický inertní
 • optimální (kulatý) tvar zrna – vyšší filtrační účinek
 • stálost zrnitosti zrna

Filtrační písek určený k filtraci bazénové vody pro větší velikosti
domácích bazénu

á 179 Kč vč. DPH

 • vhodné kombinovat 50:50 s nižší zrnitosti:
  * spodní část filtru – nižší zrnitost (FP 0,4 – 0,8 mm)
  * horní část filtru – vyšší zrnitost (FP 0,5 – 1,2 mm)
 • písek o vysoké čistotě s obsahem SiO2 > 98,2 %
 • bez organických látek nebo jiných nečistot
 • chemický inertní
 • optimální (kulatý) tvar zrna – vyšší filtrační účinek
 • stálost zrnitosti zrna

Vytvořit objednávku

Počet balení písku [á 25 kg]

Písek FP 0,4 - 0,8 mm ks

Písek FP 0,5 - 1,2 mm ks


Kontaktní údaje


Dodací a fakturační údaje


Poznámky k objednávce a doprava