Stroje pro bentonitové směsi

Vířivé mísiče

Slouží k rychlé přípravě homogenních dávek směsí. Používají se zejména ve slévárenství k přípravě formovacích směsí a dále ve sklářském, keramickém, chemickém a potravinářském průmyslu, při výrobě ohnivzdorných materiálů apod. Jejich předností je rychlé a velmi efektivní promísení všech složek a současné provzdušnění hotové směsi a dále nízké provozní náklady.

Mísiče se vybavují elektronickými váhami a zařízením pro zajištění reprodukovatelné jakosti připravené směsi: vlhkosti nebo vlhkosti a spěchovatelnosti formovací směsi.

Vibrofluidní chladničky

Jsou určeny k intenzivnímu chlazení vratných formovacích směsí. Jejich předností je vysoká účinnost, nízké provozní náklady a možnost zařazení do technologické linky. Kromě ochlazení vrané směsi je jejich úkolem také udržování stálé teploty a vlhkosti směsi na výstupu z chladničky a rehydratace bentonitu. Chladničky jsou vybaveny systémem pro kontrolu a regulaci vlhkosti a teploty vratné směsi.

Automatické systémy kontroly a regulace vlhkosti formovací směsi

Systémy měření a regulace vlhkosti formovací směsi (spěchovatelnosti) zaručují provedení potřebné úpravy směsi v oběhu a udržení jejích vlastností na stálé úrovni. Těmito systémy jsou vybaveny jak mísiče, tak i chladničky. Ve spojení s automatickým odběrem a vyhodnocením vzorků formovací směsi v oběhu umožňují získat maximální možnou kontrolu nad procesem přípravy formovací směsi.

Polygonová síta

Zásobníky vratné směsi, zásobníky písku, zásobníky bentonitu

Pásové, korečkové, šnekové a pneumatické dopravníky

Automatické formovací linky

Formovací stroj impulsní s dolisováním

Doprava formovacích rámů

Odlévání a chlazení forem (odlitků)

Vytlačování odlitků z forem

Odprášení a odsávání

Řízení a vizualizace

Pomocná zařízení

Impulsní formovací stroje s dolisováním