Aktuality

21/01/2021

Vše nejlepší v novém roce

Vážení obchodní přátelé, dovolte prosím, abychom Vám všem poděkovali za projevenou důvěru v loňském roce a přejeme Vám i Vašim blízkým vše nejlepší, mnoho úspěchů v profesním i soukromém životě a hlavně pevné zdraví po celý rok 2021. Věříme, že…

04/11/2020

Podívejte se na čistou slévárnu bez kouře a zápachu

Seznamte se s jedinečným anorganickým geopolymerním pojivovým systémem GEOPOL® pro čistou a udržitelnou budoucnost sléváren pracujících se samo tvrdnoucími směsmi. GEOPOL® je šetrný jak k životnímu prostředí, tak i k pracovníkům přímo ve slévárně, kteří každý den vyrábějí jádra, formy a hlavně odlitky….

29/09/2020

Nízkouhlíkaté tryskací broky

Chcete snížit náklady na tryskání nejen odlitků? Dále pokračujeme v úspěšném zavádění nízkouhlíkatých ocelových tryskacích broků, které díky spojení svých unikátních vlastností a našeho pravidelného technického servisu přímo na tryskači přináší našim zákazníkům úspory v procesu čištění odlitků a dokončovacích…

27/08/2020

Obnova certifikace

Začátkem května bylo v naší společnosti úspěšně završeno společné úsilí získáním certifikace systému managementu kvality a environmentu podle standardů ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Systém máme zavedený asi patnáct let s tím, že certifikace byla přerušena od roku 2016. Úspěšně jsme tak…

10/08/2020

Laboratorní vstřelovací stroj pro vytvrzování anorganických systémů teplem.

Naše laboratoř nově disponuje malým vstřelovacím strojem, který je vyžíván pro podporu a vývoj TECHNOLOGIE GEOPOL® W – vytvrzování teplem jaderníku a teplým vzduchem. Na vstřelovačce je nainstalován hliníkový jaderník na tři zkušební tělíska – trámečky. Jaderník je vyhříván přes…

13/07/2020

Technologie GEOPOL v SD Slévárnách v Lupenici

Anorganická technologie GEOPOL® byla nejdříve ve slévárně vyzkoušena na mobilním průběžném mísiči Spartan 305P od společnosti Omega, který pro zkoušky SAND TEAM zapůjčuje. Technologie zde byla poprvé vyzkoušena 25. 2. 2020 a nahrazovala původní technologii na bázi alkalicko-fenolické pryskyřice, která…

19/06/2020

Formulář – poptávka výroby jader

Nemáte rádi sepisování emailů s poptávkou? Vyzkoušejte náš nový kontaktní formulář, který Vás poptávkou provede. Data z formuláře putují přímo k vedení výroby, které pro Vás zpracuje nabídku v nejkratší možné době. Neznáte všechna data, která po Vás formulář požaduje?…

30/04/2020

Uvolnění opatření proti nákaze koronavirem

V souvislosti s pozitivním vývoje ohledně šířením koronaviru jsou s platností od 1.5.2020 externí návštěvy v areálu společnosti SAND TEAM opět povoleny. Nadále ovšem platí běžná opatření , jako je udržování odstupu, dezinfekce a používání roušek. Vstupující budou seznámeni s novými…

09/04/2020

Výroba jader pokračuje i přes vyhlášený nouzový stav!

Vážení zákazníci, dovolujeme  si Vás informovat, že naše společnost je díky našim zaměstnancům stále v provozu a  plně zajištujeme výrobu jader pro naše zákazníky a nabízíme dodávky jader i novým zákazníkům.

24/02/2020

Nabízíme k prodeji přístroj na stanovení pevnosti v kondenzační zóně u bentonitových směsí

Popis Přístroj LRP je určen ke stanovení pevnosti v tahu v zóně kondenzace vody  zkušebního tělesa. Pevnost v zóně kondenzace vody plně hodnotí kvalitu použitého bentonitu, u aktivovaných vápenato-hořečnatých a hybridních bentonitů především stupeň natrifikace a tím odolnost vzniku zálupů….