Přístroje pro pískovou laboratoř

Tradiční činností společnosti SAND TEAM jsou rovněž aktivity spojené s vytvářením technického a metodického zázemí pískových laboratoří sléváren. Poskytujeme služby v následujících oblastech:

VYBAVENÍ PÍSKOVÝCH LABORATOŘÍ

Pro vaši laboratoř dodáme přístroje od renomovaných výrobců uceleného sortimentu přístrojů pro pískovou laboratoř, ale také od producentů laboratorní techniky.

MULTISERW – MOREK
SIMPSON + GEROSA (DISA)
RIDSDALE DIETERT
EL. PECE SVOBODA
PRECISELECT
VÚSTAH
METTLER
KERN
RADWAG
LAC
BMT
a další.

KALIBRACE PŘÍSTROJŮ

Na základě Registračního osvědčení číslo 600-RO-0768/99, vydaného ČMI BRNO, může společnost SAND TEAM poskytovat opravy, montáže a kalibrační služby zkušebních a měřicích přístrojů určených ke kontrole technologických vlastností formovacích směsí v oblasti slévárenství.

Měřidla a etalony společnosti jsou navázány na státní etalony prostřednictvím ČMI Brno.

Registrovaná organizace dodržuje příslušná ustanovení zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. a opravy měřidel provádí v souladu s ČSN a souvisejícími metrologickými předpisy.

ÚDRŽBA A SEŘÍZENÍ PŘÍSTROJŮ

Nedílnou součástí správné funkce přístrojů je jejich údržba a seřízení. Ta představuje uvedení přístroje do funkčně správného stavu, včetně případné výměny spotřebních funkčních částí.

Doba, po které je třeba údržbu a seřízení provést, závisí na vytížení přístrojů a na kvalitě prostředí, ve kterém se nacházejí. Interval doporučený výrobci je 12 měsíců.

Údržba a seřízení přístrojů musí vždy předcházet před jejich kalibrací.

OPRAVY PŘÍSTROJŮ

Provádíme opravy všech typů přístrojů vyskytujících se v pískových laboratořích našich sléváren. Snažíme se o technicko-ekonomický kompromis při uvedení přístrojů do původního funkčního stavu.

V případě velmi rozšířených polských přístrojů provádíme ekonomicky atraktivní opravu výměnným způsobem, při kterém zákazník obdrží za svůj fyzicky i morálně zastaralý, případně i nefunkční přístroj zařízení zcela nové přímo od výrobce.

PORADENSKÁ A ŠKOLICÍ ČINNOST

Spočívá převážně v konzultační činnosti zaměřené na správné používání a optimální využití přístrojů používaných v pískové laboratoři a na dodržování postupů měřicích metodik.

Poskytujeme ekonomicky výhodné a prakticky velmi efektivní školení laborantů pískových laboratoří přímo v laboratoři zákazníka.

Společnost SAND TEAM má obchodní zastoupení včetně autorizovaného servisu pro Českou a Slovenskou republiku polského výrobce laboratorních přístrojů MULTISERW – MOREK s mnohaletou tradicí na našem trhu. Společnost SAND TEAM nabízí ucelený výrobní program přístrojů a zařízení s veškerou servisní podporou. Ta je soustředěna do následujících činností:

  • PRODEJ NOVÝCH PŘÍSTROJŮ
  • KALIBRACE PŘÍSTROJŮ
  • AUTORIZOVANÝ SERVIS
  • OPRAVY VÝMĚNNÝM ZPŮSOBEM

Společnost SAND TEAM zajišťuje v České a Slovenské republice prodej nových přístrojů, záruční i pozáruční servis a také kalibraci přístrojů.

Ekonomicky velmi atraktivní je oprava výměnným způsobem, která je zaměřena převážně na starší, mnohdy i nefunkční přístroje, kdy zákazník obdrží za svůj přístroj nové zařízení přímo od výrobce. Výhodou je také dostupnost náhradních dílů i ke starším přístrojům.