Ekologické řešení separace modelů pro všechny procesy formování s bentonitovou směsí

Od samého počátku naší společnosti se snažíme na slévárenský trh přinášet nové inovativní a také ekologické materiály. Pokud řešíte separaci modelových zařízení pro formování s bentonitovou směsí a to ideálně nezapáchajícím a vysoce účinným separátorem máme pro Vás připraven výrobek Parting Fluid 900. PF 900 je speciálně vyvinutý prostředek dávající vynikající separační schopnost pro modelová zařízení používaná na automatických bentonitových formovacích linkách. Nízká viskozita usnadňuje jeho aplikaci sprejováním, což umožňuje vytvoření jemné vrstvy separátoru a tím pádem jeho efektivní využití.

Výhody proti jiným přípravkům:

PF 900 je směsí methyl esterů, což jsou unikátní organické látky rostlinného původu.

  • Tento výrobek je bio rozložitelný,
  • neobsahuje žádné těkavé organické uhlíky a ani toxické nebo hořlavé organické látky,
  • methyl estery jsou široce používané látky v zemědělském a potravinářském průmyslu,
  • nízký zápach je přívětivý k pracovníkům slévárny.

 

Chcete-li se dozvědět více neváhejte nás kontaktovat na: bajer@sandteam.cz nebo na tel. čísle 733 11 22 87.