OZNÁMENÍ O UKONČENÍ SPOLUPRÁCE

Všem svým obchodním partnerům si tímto dovolujeme oznámit, že ke dni 17. 09. 2013 byla po vzájemné dohodě ukončena spolupráce s firmou GIFOS s.r.o. v oblasti vstřelovacích strojů a vybavení jaderen. Naše firma samozřejmě poskytuje všem svým zákazníkům servis v této oblasti i nadále a jsme připraveni vyjít vstříc veškerým požadavkům, jak stávajících, tak i nových zákazníků.