Podívejte se na čistou slévárnu bez kouře a zápachu

Seznamte se s jedinečným anorganickým geopolymerním pojivovým systémem GEOPOL® pro čistou a udržitelnou budoucnost sléváren pracujících se samo tvrdnoucími směsmi. GEOPOL® je šetrný jak k životnímu prostředí, tak i k pracovníkům přímo ve slévárně, kteří každý den vyrábějí jádra, formy a hlavně odlitky.

slévárna bez kouře a zápachu

Pro více informací kontaktujte prosím:

Ing. Michal Vykoukal
vykoukal@sandteam.cz nebo na tel. čísle +420 603 484 035

Ing. Tomáš Bajer
bajer@sandteam.cz nebo na tel. čísle +420 733 11 22 87