Nízkouhlikatý ocelový granulát

Tyto ocelové broky jsou charakteristické nízkým obsahem C, P a S a jsou vhodné pro tryskání jak ocelových a litinových odlitků, tak i odlitků z neželezných kovů. Oproti brokům s vysokým obsahem uhlíku se nízkouhlíkaté broky vyznačují povrchem bez trhlin, což zvyšuje jejich životnost a snižuje jejich spotřebu. Kromě slévárenství jsou tyto ocelové broky vhodné pro celou řadu dalších použití.

Výhody:

  • nízký procentuální obsah uhlíku, fosforu a síry
  • broky se používáním nerozbíjí, ale pouze částečně mění svůj tvar,
  • delší životnost oproti běžným uhlíkatým tryskacím materiálům,
  • delší životnost opotřebitelných dílů tryskacího zařízení,
  • čas potřebný k otryskání se nemění nebo se zkracuje

Nízkouhlíkaté abrazivo se vyznačuje nízkým procentuálním obsahem uhlíku. Toto nízké procento C je velice důležité, přímo ovlivňuje kvalitu tryskacího materiálu a co je nejdůležitější, ovlivňuje jeho trvanlivost. Nízký obsah C zajišťuje nižší křehkost tryskacího materiálu, čímž se dosahuje jeho podstatně vyšší životnosti oproti uhlíkatým brokům. To způsobuje, že se broky nerozbíjí, ale pouze částečně mění svůj tvar. Proto je trvanlivost nízkouhlíkatých broků mnohem vyšší oproti tryskacím materiálům s vyšším obsahem C.

Nízkouhlíkaté abrazivo s sebou přináší výhodu delší životnosti, přičemž se čas cyklu nutný pro otryskání nemění a nebo se zkracuje. Výhodou je rovněž delší životnost opotřebitelných dílů metacích hlav z důvodu nižší tvrdosti nízkouhlíkatých tryskacích materiálů.

Nízkouhlíkaté tryskací materiály jsou oproti běžným uhlíkatým trvanlivější, vyžadují méně časté doplňování (výměnu) a zvyšují životnost opotřebitelných částí metacích hlav.

ocelové broky